Ahmed Fakih kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri

Ahmed Fakih kimdir? Ahmed Fakih’in eserleri nelerdir? Bu yazımızda Ahmed Fakih’in hayatına ve eserlerine dair bilinmesi gerekenleri derledik.

Ahmed Fakih kimdir?

XIII. yüzyılda yaşamıştır. Kaynaklardaki bilgiye göre Ahmed Fakih, Horasan’dan gelip Konya’ya yerleşmiştir. Hayatıyla ilgili bilgiler daha çok menkıbelere dayanmaktadır. Anadolu’da Türkçe şiir yazan en eski şairdir. Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled’den fıkıh dersleri almıştır. Bu yüzden de kendisine “Fakih” denmektedir. Ahmed Fakih’in etkisi, Mevleviler ve Bektaşiler arasında XVI. yüzyıla kadar devam etmiştir.

Ahmed Fakih’in eserleri

Çarhnâme: XIV. yüzyılın en önemli dil metinlerinden biridir. 100 beyitlik bir kasidedir. Din ve tasavvuf muhtevasına sahiptir. Öğretici nitelikte bir eserdir. Eserin bilinen tek nüshası vardır. Nüsha, Bayezid Devlet Kütüphanesi’ndedir.

Eser, Fuad Köprülü tarafından tanıtılmıştır. Daha sonra da Mecdut Mansuroğlu tarafından dil özellikleri bakımından incelenmiş, çevri yazılı metni ile sözlüğü hazırlanmıştır.

Kitabu Evsafı Mesâcidü’ş-Şerife: Yazarın önemli eserlerinden biridir. Çarhnâme’ye göre daha hacimli bir kitap niteliğindedir. Eser, mesnevi biçiminde yazılmıştır. Ahmed Fakih, hacca gitmiş ve dönüşünde Kudüs’te iki ay kalmış, orada da bu eseri yazmıştır. Eserde Şam, Kudüs, Mekke, Medine şehirleri ve oralardaki kutsal yerler anlatılır. Eserin tek nüshası British Museum Doğu Kitapları Bölümündedir.

Eser ilk olarak Hasibe Mazıoğlu tarafından bir bildiri ile tanıtılmıştır. Çevriyazılı metin, imla özellikleri, sözlük ve fotoğraflarıyla birlikte yayımlanmıştır.

[ilgiliMakale icerik_id=”4059″]

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın