Ahmet Hikmet Müftüoğlu kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 3 Haziran 1870 tarihinde İstanbul’un Süleymaniye semtinde dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybeden Müftüoğlu, ağabeyi Refik Bey’in gözetiminde büyüdü. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi’nde eğitim gördükten sonra Mekteb-i Sultani’ye (Galatasaray Lisesi) girdi. Burada Tevfik Fikret ile tanıştı. “Leyla Yahut Bir Mecnun’un İntikam” adlı ilk eserini lisede öğrenim gördüğü sırada yayımladı. Daha sonraki yıllarda Servet-i Fünun dergisinde yazıları yayımlandı.

Eğitimini tamamladıktan sonra Hariciye Nezareti’nde (Dışişleri Bakanlığı) çalışmaya başladı. Yurtdışında çeşitli ülkelerde görev yaptıktan sonra yurda döndü. Hariciye Nezareti’ndeki görevini sürdürürken bir yandan da Galatasaray Lisesi ve Darülfünun’da dersler verdi.

Kısa bir süre Ticaret ve Ziraat Nezareti’nde görev yaptıktan sonra tekrar Hariciye Nezareti’ne döndü. Türkçülük fikrini benimseyen Müftüoğlu, Türk Derneği ve Türk Yurdu Derneği‘nin kurucuları arasında yer aldı. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 19 Mayıs 1927 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun eserleri

Leyla yahut Bir Mecnunun İntikamı

Çağlayanlar

Bir Damla Kan

Çağlayanlar

Gönül Hanım

Bir Safha-i Kalb

Bir Tesadüf

Haristan ve Gülistan

Yorumlar

Bir yanıt yazın