Ahmet Kutsi Tecer kimdir?

Ahmet Kutsi Tecer, 1901 yılında Kudüs’te dünyaya geldi. Öğrenimine Kudüs’te başladı. Lise öğrenimini Kadıköy Sultanisi’nde tamamladı. Yükseköğrenimini ise İstanbul Darülfünunu Felsefe bölümünde tamamladı.

İlk şiiri, 1921 yılında Dergah Dergisi‘nde yayınlandı. Daha sonra farklı dergilerde şiirleri yayınlanmaya devam etti. Bu dergilerden bazıları şunlardı: Varlık, Yücel, Milli Mecmua, Ülkü.

Bir süre edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi’nde görev yapan Tecer, 1942 ile 1946 yılları arasında milletvekilliği yaptı. 1947 ile 1951 yılları arasında ise Paris’te öğrenci müfettişi olarak görev yaptı.

Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi‘nde ders verdi.

Aşık Veysel‘i keşfeden Tecer, onun şiirlerinin tanınmasında büyük rol oynamıştır.

1950 yılında UNESCO Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladı. Türkiye’ye dönünce öğretmenlik yapmaya devam etti ve 1966 yılında emekli oldu.

23 Temmuz 1967 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.

Ahmet Kutsi Tecer’in Eserleri 

Şiir

Şiirler
Tüm Şiirleri

Oyun

Yazılan Bozulmadan
Köşebaşı
Köroğlu
Beş Mevsim
Bir Pazar Günü
Satılık Ev

İnceleme

Sivas Halk Şairleri Bayramı
Köylü Temsilleri
Türk Folklorunda Sosyal Mesele


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın