Ana sayfa Bilgi Merkezi Ali Kuşçu kimdir? Ali Kuşçu’nun kısaca hayatı

Ali Kuşçu kimdir? Ali Kuşçu’nun kısaca hayatı

ali kuşçu
Ali Kuşçu (1403-1474)

Tam adı “Ali Bin Muhammed” olan Ali Kuşçu, 1403 yılında Semerkand’da dünyaya geldi. “Kuşçu” lakabı, Timur İmparatorluğu Sultanı Uluğ Bey’in doğancıbaşısı olan babasından gelmektedir.

Semerkand, devrin önemli bilim ve kültür merkezlerinden biriydi. Böylesi bir ortamda yetişen Ali Kuşçu, küçük yaşlardan itibaren matematik ve astronomiyle ilgilendi. Bu alanlarda dönemin önemli bilginlerinden özel dersler aldı. Ondaki cevheri Uluğ Bey de fark etmiş ve eğitimiyle yakından ilgilenmişti.

Öğrenme tutkusu oldukça fazla olan Kuşçu, kendini daha da geliştirebilmek için Kirman’a gitti. Burada, ayın jeolojik yapısını incelediği ‘Hall-ü Eşkal-i Kamer‘ adlı risalesini ve ‘Şerh-i Tecrid‘ adlı eserini kaleme aldı.

Kirman’daki eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey’in yanına döndü. Uluğ Bey, onu 1420 yılında kurduğu rasathanenin müdürlüğüne getirdi. 1449 yılında Uluğ Bey öldürülünce, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan‘ın yanına Tebriz’e gitti.

Akkoyunlu Devleti ile Osmanlı Devleti arasında İstanbul’da yapılan barış görüşmelerinde Ali Kuşçu da yer aldı. Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu’nun donanımına hayran kaldı ve İstanbul’da kalmasını istedi. Kuşçu, bu teklifi elçilik görevini tamamladıktan sonra kabul edebileceğini söyledi. Görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi ve Ayasofya Medresesi’nde müderris olarak görevlendirildi. 16 Aralık 1474 tarihinde hayatını kaybetti.

ALİ KUŞÇU’NUN ESERLERİ

Risale-i fi’l Hey’e

Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir

Şerh-i Tici Uluğ Bey

Risale-i fi’l Fethiye

Risale fi’l Muhammediye

El-Unkudu’z-Zevahir fi Nazmi’l-Cevahir

10 YORUMLAR

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here