Ana sayfa Bilgi Merkezi Anayasa Mahkemesi üyeleri: Kaç kişiden oluşur ve nasıl seçilir?

Anayasa Mahkemesi üyeleri: Kaç kişiden oluşur ve nasıl seçilir?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte Anayasa Mahkemesi üyelerinin sayısı ve seçimine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. İşte yapılan değişiklilere ilişkin detaylı bilgiler.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ÜYE SAYISI

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 17 olan üye sayısı, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin kaldırılmasıyla birlikte 15’e düşürüldü.

ÜYELERİN SEÇİMİ 

AYM’nin 3 üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 12 üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır.

TBMM tarafından iki üye Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri içinden her boş üyelik için göstereceği üçer aday arasından; bir üye ise baro başkanlarının serbest avukatlar içinden göstereceği üçer aday arasından seçilir.

TBMM’de üye seçimleri, gizli oylama şeklinde yapılır. İlk turda üye tam sayısının üçte iki, ikinci turda ise üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Salt çoğunluğun elde edilememesi halinde üçüncü tura geçilir. Üçüncü turda en çok oyu alan aday seçilmiş olur.

Cumhurbaşkanı tarafından; üç üye Yargıtay Genel Kurulunca her boş yer için gösterilecek üçer aday arasından, iki üye Danıştay Genel Kurulunca her boş yer için gösterilecek üçer aday arasından seçilir.

Cumhurbaşkanı; en az ikisi hukukçu olmak kaydıyla üç üyeyi de yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilimler ve iktisat dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca her boş yer için gösterilecek üçer aday arasından seçer.

Cumhurbaşkanı tarafından dört üye ise üst kademe yöneticileri, birinci sınıf hakim ve savcılar, en beş yıl raportör olarak görev yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri ve serbest avukatlar arasından seçilmektedir.

GÖREV SÜRELERİ

AYM üyelerinin görev süresi on iki yıldır ve iki defa seçilmeleri mümkün değildir. Altmış beş yaşını dolduran üyeler emekliye ayrılırlar.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Yeni sistemle birlikte yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Anayasaya uygunluğunu denetlemek, AYM’nin görevleri arasına girdi.

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here