Armageddon savaşı nedir? Evanjelizm nedir?

Armageddon savaşı nedir? Evanjelizm nedir? Gazeteci Ahmet İnsel, Baskın Oran’ın editörlüğünü yaptığı “Türk Dış Politikası” adlı kitapta bu konuda önemli bilgiler veriyor. İşte kitaptaki o bölüm: 

Evanjelist ilahi simgeleri, özellikle Irak savaşı öncesinde ortaya çıktı. Yeni Ahit’te yer alan kehanetleri gerçekleştirmeye çalışan bu Evanjelist ilahiyatında “iyi” ile “kötü”nün savaşı türünden evrensel ve muğlak bir dikotomiyle sınırlı kalmayan, Armageddon savaşı gibi Eski Ahit’e atıfta bulunan binyılcı bir kıyamet beklentisinin zamanının geldiği inancı güçlüydü.

Bazı Müslüman kaynaklarda adı Mahkeme-i Kübra (çok büyük ve kanlı savaş) olan Armageddon, Hristiyan ilahiyatında, Kudüs’ün kuzeybatısındaki Magedon Ovasında (bugünkü İsrail’deki Megiddon Ovası) yer alan bir tepelikte gerçekleşeceğine inanılan savaştır.

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam inancına göre Hz. İsa, kıyametin kopmasıyla birlikte ortaya çıkacak Deccal’le savaşmak üzere dünyaya dönecek (İslam inancındaki “Mehdi”) ve bu savaşta onu yenecektir. Bu kıyamet savaşının ardından “yeniden doğanlar” kurtulacak, geri kalanlar ise cehennemde yanacaklardır. Evanjelistler arasında “Hristiyan Siyonizmi” olarak tanımlanan akımın inancına göre, Armageddon sonrasında Yahudilerin bir kısmı, İsa Mesih’e geri dönecekler, geri kalan Yahudiler ise İsa Mesih’in krallığını kabul etmeyenlerle birlikte cehennemde kalacaklardır.

Yahudilik ile köktendinci Hristiyanlık arasında köprü oluşturan bu inanca göre, Armageddon savaşının başlaması için önce Yahudilerin Vaat Edilmiş Topraklar‘a yeniden dönmeleri gerekir. Günümüz siyonizmi açısından yorumlandığında; bu süreç 1948’de başlamış ve 6 Gün Savaşı, 1991 Körfez Savaşı 11 Eylül saldırılarıyla nihai savaşa giden yol kat edilmiştir. Zaten savaşın hazırlıkları 11 Eylül saldırısından çok önce, Bush’un seçilmesinden hemen 10 gün sonra Irak’a karşı savaşın hazırlıklarıyla başlamış bulunmaktadır. Bush ve Amerika’daki Evanjelistlerin gözünde bu, “içimizdeki Şeytan’a karşı” savaşın başlangıcıdır.

Kaynak

Ahmet İnsel, “Bush ve Neo-Conlar, Evanjelizm, Armageddon”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 3 (2001-2012), 3. baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2017


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın