Büyük Selçuklu Devleti hakkında kısa ve özet bilgi

Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu kimdir? Büyük Selçuklu Devleti ne zaman kurulmuştur? Büyük Selçuklu Devleti hakkında bilinmesi gereken bilgileri kısaca özet halinde derledik.

Büyük Selçuklu Devleti hakkında kısa bilgi

  • Oğuzlar tarafından kurulan Büyük Selçuklu Devleti’nin soy atası Dukak‘tır. Devletin ilk lideri ise Dukak Bey’in oğlu Selçuk Bey‘dir.
  • Selçuk Bey’in yerine önce Arslan Yabgu, daha sonra Tuğrul ve Çağrı beyler geçti.
  • Gazneliler ile yapılan savaşın ardından Horasan’a egemen olan Tuğrul Bey, adına hutbe okutmuş ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Büyük Selçuklu Devleti’nde “Sultan” unvanını ilk kullanan Tuğrul Bey olmuştur.
  • 1040 yılında gerçekleşen Dandanakan Savaşı‘nda Gazneliler bir kez daha mağlup edildi. Bu savaş, aynı zamanda Büyük Selçuklu Devleti’nin resmen kurulduğu savaş olarak kabul edilmektedir.
  • 1048 yılında Bizans İmparatorluğu ile yapılan Pasinler Savaşı, Türklerle Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır. Bu savaş, Selçukluların zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu savaşla birlikte Türklerin İslam dünyası üzerindeki etkinliği artmıştır.
  • Abbasi halifesi, Büveyhilerin baskısına karşı Tuğrul Bey’den yardım istedi. Bunun üzerine 1055 yılında Bağdat Seferi‘ni düzenleyen Tuğrul Bey, Büveyhileri yıkmış ve halifeyi baskıdan kurtarmıştır. Halife, hizmetlerinden dolayı Tuğrul Bey’e “Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı” unvanını vermiştir.
  • Tuğrul Bey’den sonra Alparslan hükümdar oldu. 1071 yılında Malazgirt Savaşı‘nda Bizanslılar mağlup edildi. Bu zaferin ardından Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
  • Büyük Selçuklu Devleti en parlak dönemini Sultan Melikşah ile yaşamıştır.
  • Selçuklular, hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının çıkması, Batınilerin faaliyetleri ve atabeylerin bağımsız hareket etmesi gibi nedenlerle yıkılış sürecine girmiştir. 1157 yılında Sultan Sencer’in vefat etmesinin ardından da yıkılmıştır.

Yorumlar

Bir yanıt yazın