Coğrafi keşifler nedir? Kısaca nedenleri ve sonuçları

Coğrafi keşifler nedir? Coğrafi keşiflerin nedenleri ve sonuçları nelerdir? Coğrafi keşifler ne zaman ve nerede başladı? Bu konu hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik.

Coğrafi keşifler nedir?

Coğrafi keşifler, başta Portekiz ve İspanya olmak üzere Avrupalılar tarafından zengin olma amacıyla alternatif ticaret yollarının aranması sürecine verilen isimdir. Bu süreç boyunca yeni kıtalar ve okyanuslar keşfedilmiştir.

Coğrafi keşifler ne zaman başladı?

Coğrafi keşifler, 15. yüzyılın başlarında başlamış ve 17. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. 17. yüzyılın ortalarına kadar süren bu dönem, Avrupalı milletlerin zenginleşmesine ve Avrupalı milletlerin kültürlerinin farklı coğrafyalar tarafından da tanınmasına olanak sağlamıştır.

Coğrafi keşifler nerede başladı?

Coğrafi keşifler kapsamında yer alan gelişmeleri sıralamak gerekirse; öncelikle Portekizli denizci Bartelmi Dias tarafından Ümit Burnu keşfedilir. Ardından Portekizli denizci Vasco da Gama tarafından Hindistan’a ulaşılarak Hint Deniz Yolu keşfedilir.

Kristof Kolomb tarafından Bahama Adaları’na kadar ulaşılır, fakat Kristof Kolomb yeni bir kıtayı keşfettiğinin farkına varamaz. Sonrasında Amerigo Vespucci tarafından Kristof Kolomb’un fark edemediği kıta keşfedilerek bu kıtaya Amerika adı verilir. Portekizli denizci Macellan tarafından dünya turuna çıkılarak bir boğaz keşfedilir ve bu boğaza Macellan Boğazı adı verilir. Macellan’ın dünya turunu tamamlayamadan ölümü üzerine birlikte yola çıktığı arkadaşı Del Kano tarafından dünya turu tamamlanarak dünyanın şeklinin düz değil geoit olduğu ortaya çıkarılır.

Coğrafi keşifler nedenleri

Coğrafi keşifler nedenleri maddeler halinde şöyle:

 • Bilim ve teknik alanlarında önemli gelişmelerin ve değişimlerin yaşanması
 • Coğrafya bilimi hakkındaki bilgilerin artmasına bağlı olarak Dünya hakkında doğru bilgiler elde edilmesi
 • Kristof Kolomb tarafından pusulanın sapma açısının hesaplaması üzerine denizcilerin yönlerini kaybetme tehlikesinin ortadan kalkması
 • Doğuda bulunan ülkelerin diğer ülkelere göre ekonomik açıdan daha yüksek bir seviyede olması
 • Denizcilik alanında yaşanan gelişmeler sonucunda cesur gemicilerin yetişmesi
 • Gemicilik teknolojilerinin geliştirilmesine bağlı olarak daha dayanıklı gemilerin inşa edilmesi
 • Avrupa devletlerinin dünyayı tanıma ve Hristiyanlığı tüm dünyaya yayma istekleri
 • İpek Yolu ve Baharat Yolu’nun Türklerin elinde bulunmasından ötürü Avrupalı devletlerin Hindistan’a ulaşmak için yeni yollar arama girişiminde bulunması
 • Başta Portekiz ve İspanya olmak üzere bazı ülkelerin yöneticileri tarafından Coğrafi Keşiflerin teşvik edilmesi

Coğrafi keşifler sonuçları

Coğrafi keşifler sonuçları maddeler halinde şöyle:

 • Lizbon, Amsterdam, Rotterdam ve Londra gibi Atlas (Atlantik) Okyanusu kıyısında bulunan limanlar önem kazanırken Akdeniz limanları önemini kaybeder ve bu durum Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumsuz yönde etkiler.
 • Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya altın ve gümüş gibi değerli madenlerin taşınması sonucunda zengin tüccarların yer aldığı burjuva adı verilen bir sınıf ortaya çıkar.
 • Refah seviyelerini yükselten Avrupalı milletlerin bilim ve sanata verdikleri önemde artış gerçekleşir. Bu artış Rönesans ve Reform hareketlerinin gelişimine katkı sağlar.
 • Yüzyıllar öncesinden itibaren süregelen Dünya’nın düz bir tepsi şeklinde olduğu düşüncesi yıkılarak Dünya’nın şeklinin geoit olduğu ispatlanır.
 • Dünya’nın kendi ekseni etrafında ve Güneş’in etrafında belirli bir yörüngede döndüğü tespit edilir.
 • Başta Amerika kıtası olmak üzere yeni keşfedilen yerlere farklı ülkelerden göçler gerçekleştirilir.
 • Domates, patates, kakao, vanilya, ananas, avokado, çilek, tütün, jaguar, lama gibi farklı bitki ve hayvan türleri keşfedilerek Avrupa’ya taşınır.
 • Keşfedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurulur.
 • Hristiyanlık geniş alanlarda yayılım gösterir, fakat yaşanan bilimsel gelişmelere bağlı olarak kiliseye ve din adamlarına duyulan güvende ciddi sarsılmalar yaşanır.

Yorumlar

Bir yanıt yazın