Ana sayfa Bilgi Merkezi Devlet nedir?

Devlet nedir?

Devlet, sınırları belirli bir toprak parçası üzerinde en üstün hükümet etme yetkisine sahip bir siyasi yapıdır.

En geniş anlamda devlet, bir grup insanın diğerleri üzerindeki egemenliği ilişkisinden ibaret olup buradaki ilişki meşru şiddet araçlarıyla desteklenen bir egemenlik ilişkisidir. [1]

Devlet nedir?” sorusu Siyaset Bilimi’nin en önemli sorularından biri olmuş, bunun üzerine farklı cevaplar verilmiştir.

Hegel’e göre devlet

Hegel göre devlet, “objektif külli ruhun” kendini gerçekleştirmesinin nihai amacıdır ve tecrübeden bağımsız sadece bir ideal değildir. Aksine ahlaki idenin gerçekliğidir. Öne sürülen bu ahlakilik de özgürlük fikrinden başka bir şey değildir. Ona göre birey için bu hayatın en önemli ödevi, devletin bir üyesi olmaktır. [2]

Max Weber’e göre devlet

Max Weber ise devleti, “meşru şiddet” yetkisine sahip bir aktör olarak tanımlar. Ona göre devletin otoritesini sağlamanın yollarından biri, sahip olduğu “meşru şiddet”i kullanma yetkisidir. Fakat devletin otoritesini salt “meşru şiddet”e dayandırdığını düşünmemek gerekir.

1648 yılında yapılan Vestfalya Anlaşması ile birlikte modern ulus devlet biçimi doğmuştur.

Modern ulus devletin temel vasfı ise sınırları belli bir ülke üzerine yaşayan halkın ortak iradelerini yansıtan iktidarın en yüksek düzeydeki siyasal örgütlenmesi olmasıdır. [3]

Devletin unsurları

1933 yılında düzenlenen Montevideo Kongresi‘nde imzalanan sözleşmeye göre devletin dört temel niteliğe sahip olması gerekir:

  1. Belirlenmiş bir ülke
  2. Sürekli bir halk topluluğu
  3. Bağımsız ve merkezi bir otorite
  4. Egemenlik

Kaynakça

[1] Davut Dursun, Siyaset Bilimi, 8. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2016, s.148

[2] Songül Demir, Siyasal Düşünceler Tarihi (Editörler: Hamit Emrah Beriş, Fatih Duman), 2. Baskı, Ankara, Orion Kitabevi, 2017, s. 816

[3] Davut Dursun, Siyaset Bilimi, 8. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2016, s.147

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here