Etiket: falih rıfkı atay hayatı

  • Falih Rıfkı Atay kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri

    Falih Rıfkı Atay kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri

    Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın önemli isimlerinden biri olan Falih Rıfkı Atay, 1894 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenim hayatına Sıbyan Mektebi’nde başladı. Daha sonra Rehber-i Tahsil Rüştiyesi ve Mercan İdadisi’nde öğrenim gördü. 1911 yılında Darülfunun Edebiyat Fakültesi‘ne kaydoldu. [1] Bir yandan üniversite eğitimini bir yandan da edebi çalışmalarını sürdürdü. Genellikle toplumsal konulara ağırlık veren Falih…