Etiket: faşizm

  • Faşizm nedir? Kısaca Faşizm ne demek?

    Faşizm nedir? Kısaca Faşizm ne demek?

    Faşizm, İtalya’da Benito Mussolini döneminde ortaya çıkan bir siyasi ideolojidir. Faşizmin temel ilke ve öğretilerini içeren “Faşizmin Doktrini” adlı eseri kaleme alan Giovanni Gentile, bu sistemi şu şekilde anlatmaktaydı: “Her şey devlet için; hiçbir şey devlete karşı değil; hiçbir şey devletin dışında değil“. Faşizmi İtaya’da ortaya çıkaran etkenlerin başında, ülkenin Birinci Dünya Savaşı’nın ardından düştüğü iç…