Etiket: marksizm

  • Komünizm nedir?

    Komünizm nedir?

    Komünizm, en basit anlatımıyla, toplumsal hayatın özellikle de mülkiyetin ortaklaşa sahiplenilmesi yoluyla komünal olarak örgütlenişini ifade eder. Marksistler için komünizm bir teorik idealdir. Bu anlamda komünizm, sınıfsızlık (zenginlik ortaklaşa sahiplenilmektedir), akılcı ekonomik örgütlenme (kullanım için üretim, mübadele üretimin yerini almaktadır) ve devletsizlik (sınıf çatışmasının yokluğunda devlet ‘sönüp gidecek’)tir. Ortodoks komünizm, 20. yüzyılda, farazi Marksist ilkeler…