Etiket: tanzimat fermanı maddeleri

  • Tanzimat Fermanı nedir, ne zaman ilan edildi? Kısaca

    Tanzimat Fermanı nedir, ne zaman ilan edildi? Tanzimat Fermanı maddeleri nelerdir? Tanzimat Fermanı ile ne amaçlanmıştır? İşte Tanzimat Fermanı hakkında kısaca bilgi. Tanzimat Fermanı nedir? Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1989 tarihinde dönemin Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuş bir fermandır. Batılılaşma yolunda atılan ilk adım olarak kabul edilir. Osmanlı tarihinde, 1839 ile (Birinci Meşrutiyet’in…