Ana sayfa Bilgi Merkezi Falih Rıfkı Atay kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri

Falih Rıfkı Atay kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri

Falih Rıfkı Atay (1894-1971)

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın önemli isimlerinden biri olan Falih Rıfkı Atay, 1894 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenim hayatına Sıbyan Mektebi’nde başladı. Daha sonra Rehber-i Tahsil Rüştiyesi ve Mercan İdadisi’nde öğrenim gördü. 1911 yılında Darülfunun Edebiyat Fakültesi‘ne kaydoldu. [1]

Bir yandan üniversite eğitimini bir yandan da edebi çalışmalarını sürdürdü. Genellikle toplumsal konulara ağırlık veren Falih Rıfkı Atay’ın, “Mübareze-i İçtimaiye” (Toplumsal Mücadele) başlıklı ilk yazısı, 1911 yılında Tecelli adlı bir dergide yayımlandı. [2]

Bir dönem Tanin gazetesinde görev yaptı. 1913 yılında memuriyet hayatına başladı ve çeşitli devlet kurumlarında çalıştı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında askere alınan Falih Rıfkı Atay, yedek subaylık eğitimini tamamladıktan sonra Suriye Cephesi‘ne Cemal Paşa’nın özel kalemi olarak gönderildi. Bu görevini yaklaşık üç yıl boyunca sürdürdü.

İstanbul’a döndükten sonra bir süre edebiyat öğretmenliği yaptı. 1918 yılında Akşam gazetesinin kurucuları arasında yer aldı. Bu dönemde, yazıları ile Kurtuluş Savaşı’na destek verdi. Daha sonra Hakimiyet-i Milliye gazetesinde de yazdı.

1923 yılında Bolu Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi. 1927 ile 1950 yılları arasında ise Ankara Milletvekili olarak TBMM’de yer aldı.

1952 yılında Dünya gazetesini kurdu. 1971 yılında hayatını kaybetti.

Falih Rıfkı Atay’ın eserleri

Zeytindağı

Ateş ve Güneş

Çankaya

Kurtuluş

Mustafa Kemal’in Mütakere Defteri

Mustafa Kemal’in Ağzından Vahdettin

Atatürk Ne idi?

Batış Yılları

Babanız Atatürk

Atatürkçülük Nedir?

Tuna Kıyıları

Ankara

Bizim Akdeniz

Kaynakça

[1] Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selçuk, “Falih Rıftı Atay’ın Biyografisine Katkı“, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2011, s.199

[2] Doç. Dr. Mustafa Oral, Kültür ve Düşünce Adamı Olarak Falih Rıfkı Atay“, Folklor/Edebiyat Dergisi, 2010, s. 29

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here