Ana sayfa Bilgi Merkezi Fatih Sultan Mehmet kimdir? Kısaca hayatı

Fatih Sultan Mehmet kimdir? Kısaca hayatı

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 tarihinde Edirne’de dünyaya geldi. Babası İkinci Murat, annesi ise Hatice Huma Hatun‘du. 1434 yılında ağabeyi Alaeddin ile beraber, diğer ağabeyi Ahmed’in sancakbeyliğini yaptığı Amasya‘ya gitti. Ağabeyi Ahmed’in vefat etmesi üzerine, henüz altı yaşındayken onun yerine sancakbeyi oldu. Amasya’da iki yıl görev yaptıktan sonra babasının emriyle Saruhan Sancakbeyliğine geçti.

Küçük yaştan itibaren çok iyi bir eğitim aldı. Hocaları arasında Molla Gürani, Molla Hüsrev ve Çelebizade Mehmet gibi dönemin ünlü bilginleri vardı. Öte yandan Avrupa tarihi ve Antik Yunan üzerine de çok sayıda okuma yapmıştır.

Son derecede iyi bir dil eğitimi de almıştır. Bildiği dilleri şu şekilde sıralayabiliriz: Arapça, Farsça, Yunanca, Latince ve İtalyanca. Prof. Dr. İlber Ortaylı onun için, “Tüm zamanların en entelektüel ve en renkli kişisiydi” tanımlamasını yapmakta.

1443 yılında ağabeyi Alaeddin vefat edince tahtın tek varisi olarak kaldı. Babası İkinci Murat, 1444 yılında oğlu lehine tahttan çekildi. Fatih Sultan Mehmet, tahta çıktığında henüz 12 yaşındaydı. Tahta çıktıktan sonra devlet adamları arasındaki rekabetler ve Haçlı Seferi ile karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine 1446 yılında babası İkinci Murat tekrardan tahta geçerken, Fatih Sultan Mehmet ise Manisa’ya gitti.

İkinci Murat, 1451 yılında vefat edince ikinci kez tahta çıktı. Bu sırada 19 yaşındaydı. Tahta oturduktan sonra İstanbul’un fethi için hazırlıklara başladı. Yaklaşık 2 yıl süren hazırlığın ardından 6 Nisan 1453 günü kuşatmayı başlattı. 29 Mayıs günü ise İstanbul fethedildi. Kuşatma 53 gün sürmüştü.

Bilime ve sanata önem veren Fatih Sultan Mehmet, devrin önemli isimlerinden olan İtalyan ressam Gentile Bellini ve Ali Kuşçu‘yu İstanbul’a getirtti. Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481 günü vefat etti.

Fatih Sultan Mehmet’in Fethettiği Topraklar

1459‘da Belgrad’ın dışında bütün Sırbistan fethedildi.

1460‘da bazı kaleler dışında Mora ve Atina fethedildi.

1461‘de Trabzon Rum İmparatorluğu yıkıldı.

1462‘de Eflak Osmanlı egemenliğine girdi.

1463‘de Bosna fethedilmiş ve burada yaşayan halk, Osmanlı Devleti’nin hoşgörüsünden etkilenerek Müslümanlığı benimsemiştir.

1465‘de Hersek, ertesi yıl Boğdan alındı.

1478‘de Arnavutluk, 1480‘de Otranto fethedildi.

Denizlerdeki Fetihler

Limni, Bozcaada, Eğriboz, Gökçeada, Kefalonya, Ayamavra, Zenta, Taşoz, İmroz, Semadirek, Midilli ve Eğriboz.

1 YORUM

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here