Ana sayfa Bilgi Merkezi Fransız Devrimi: Nedir, ne zaman başladı, nedenleri nelerdir?

Fransız Devrimi: Nedir, ne zaman başladı, nedenleri nelerdir?

PAYLAŞ

Fransız Devrimi’nin ya da Fransız İhtilali’nin ne zaman ve nasıl başladığı, nedenlerinin ne olduğu hakkında kısaca bilgi. 

Fransız Devrimi nedir? 

Fransız Devrimi, 1789 yılında başlamış ve sonuçları itibarıyla dünya tarihini önemli ölçüde etkilemiş bir olaydır.

Nedenleri nelerdir?

Devrim öncesi halka arasında devletin yönetim anlayışına karşı büyük bir hoşnutsuzluk vardı.

Fransa’da monarkların ardı ardına verdiği savaşlar ve İngiltere karşıtlığından dolayı Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na verilen destek, finansman olarak devleti sıkıntıya soktu. Bu finansman ise halka ağır vergiler yükleyerek karşılanmaya çalışıldı.

Halk ağır vergiler altında ezilirken soylular ve kilise vergiden muaf tutulmuştu. Soylular ve kilise ekonomik anlamda refah içerisinde yaşarken, halk dayatılan ağır vergiler neticesinde sefalet içindeydi.

Parlamento yapısı

Fransa’da üç toplumsal tabaka bulunuyordu: Ruhbanlar, soylular ve halk. Bu üç tabaka “Etats-Generaux” olarak adlandırılan parlamentoda temsil ediliyordu. Fakat parlamento 1614 yılından beri toplanmıyordu.

1614 yılından beri toplanmayan parlamento, tüm toprak mülkiyetinden vergi alınması kararına karşı soyluların çağrısıyla toplandı.

Ne zaman ve nasıl başladı?

Devrimin belkemiği: Üçüncü Tabaka

Fransa’da Sieyes’in “Üçüncü Tabaka Nedir?” adlı kitabında vurguladığı gibi, üçüncü tabaka toplumda üretimi gerçekleştiren ve bu bakımdan toplumsal yaşamda kilit önemdeyken, siyasi anlamda rolü yoktu. Tam tersine kilise ve soylular ise toplumsal anlamda üretici olmamalarına karşın önemli ayrıcalıklara sahipti ve yönetimde çok daha söz sahibi durumdaydı.

Bu dönemde Fransız Devrimi’nin düşünsel temellerinin oluşmasında Sieyes, Montesquieu, Diderot ve Jean Jacques Rousseau gibi isimlerin büyük payı vardır.

Parlamentoda oylamalar grup esasına göre yapılıyordu. Bu ise Üçüncü Tabaka için dezavantajlı bir durum oluşturuyordu. Çünkü ayrıcalıklara sahip olan soylular ve kilise işbirliği yapabiliyordu. Bunu bir türlü kaldıramayan Üçüncü Tabaka, sonunda kendisini Ulusal Meclis olarak ilan etti.

Bastille baskını

Kral, meclisi kapatmak isteyince bu duruma halk tarafından karşı koyuldu. 14 Temmuz 1789′de despotizmin simgesi durumunda olan Bastille hapishanesi halk tarafından ele geçirildi. Bütün mahkumlar serbest bırakıldı. Bu sebeple 14 Temmuz tarihi büyük önem arz eder. Fransa’da ulusal bayram olarak kutlanmaktadır.

Fransız Devrimi’nin sonuçları nelerdir?

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

Tüm bunların ardından soylular ve kilisenin ayrıcalıkları kaldırıldı. 26 Ağustos 1789 tarihinde “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” ilan edildi. Bu bildiride hukukun üstünlüğüne vurgu yapılmış ve her insanın yasalar önünde eşit olduğu belirtilmiştir. O dönem için ilerici sayılabilecek mülkiyet dokunulmazlığı, basın özgürlüğü, kamusal mevkilere eşit olarak erişim hakkı gibi temel hak ve özgürlükleri içeriyordu.

Fransız Devrimi’nin sonucu: Ulus devlet

Fransız Devrimi, dünyanın büyük bölümünü etkilemiş ve tarihin rotasını değiştirmiş en önemli olaylardan biridir. Yarattığı etki sonucunda mutlak monarşiler yıkılmış ve günümüze değin korunan ulus devlet formu yaygınlaşmıştır.

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here