Ana sayfa Bilgi Merkezi Garip akımı nedir? Kısaca özellikleri ve temsilcileri

Garip akımı nedir? Kısaca özellikleri ve temsilcileri

“Birinci Yeni” olarak da adlandırılan Garip akımı, edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştır. Peki, Garip akımı nedir? Garip akımı özellikleri nelerdir? Garip akımı temsilcileri kimlerdir?

Garip akımı nedir?

Garip akımı; Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday tarafından kurulan bir edebiyat topluluğudur. Adını bu üç şairin birlikte yayımladıkları “Garip” adlı şiir kitabından almıştır. Orhan Veli Kanık’ın kaleme aldığı bu kitabın önsözünde Garip akımının ilkeleri yer almaktadır. Bu akım, ortaya çıktığı günden itibaren edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştır.

Garip akımı özellikleri

Garip akımı özellikleri kısaca ve maddeler halinde şöyle:

  • Şiirde duygu ve düşüncenin tam olarak yansıtılabilmesi için ölçü ve uyağı terk etmişlerdir. Böylece serbest şiir yazma yoluna gitmişlerdir.
  • Şiirde şairaneliğe karşı çıkmışlar; yalınlığa, insanlığa ve yaşama sevincine yönelmişlerdir. Gündelik, küçük sorunları konu edinmişlerdir.
  • Şiirlerinde halktan ve sıradan insanları anlatmışlardır.
  • Şiirlerinde toplumsal sorunlara yer vermişlerdir.
  • Mecazlı söyleyişi ve söz sanatlarını reddetmişler, sade bir dil kullanmışlardır.
  • Şiirde parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem vermişlerdir.
  • Şiirin halka seslenmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Garip akımı temsilcileri

Garip akımı temsilcileri Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday‘dır. Orhan Veli, “Garip” adlı şiir kitabının önsözünde hece ölçüsü ve uyağın şiiri yozlaştırdığını savunmuştur. O, şiirin insanın beş duyu organına değil, beynine seslenen bir sanat olduğu görüşünü benimsemiştir.

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here