Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve Gayri Safi Milli Hasıla nedir?

GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA NEDİR?

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), belirli bir dönemde bir ülkenin sınırları içindeki faaliyetler sonucu üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları cinsinden hesaplanan değeridir.

GSYİH, yurt içinde yaratılan katma değerlerin toplamı olarak da tanımlanabilir.

İki farklı tanımda geçen “nihai mal ve hizmetler” ile “katma değer” kavramları, mükerrer sayımdan kaçınmak için özellikle vurgulanmaktadır.

Şunu da belirtmek gerekir: GSYİH hesaplamasında, belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetler baz alınmaktadır, yani geçmiş dönem hesaba katılmaz.

GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA NASIL HESAPLANIR?

GSYİH’nin hesaplanmasında üç yöntem kullanılmaktadır. Bunlar; Üretim yöntemi, harcama yöntemi ve gelir yöntemidir.

Üretim yöntemi: Ülke sınırları içerisinde belirli bir dönemde üretilen tüm mal ve hizmetlerin miktarı ile piyasa fiyatları çarpılarak toplanır. Daha sonra bu toplamdan ara malların değeri çıkarılır.

Harcama yöntemi: Bir ekonomideki faktör sahiplerinin üretilen mal ve hizmetleri satın almak için yaptıkları harcamaların toplanmasıyla elde edilir. Yalnız burada ithalat ve ihracat arasındaki fark da hesaba katılmaktadır. Tam olarak şu şekilde formülleştirilmekte:

GSYİH: Özel tüketim harcamaları + Özel yatırım harcamaları + Devlet harcamaları + (İhracat – İthalat)

Gelir yöntemi: Bir ekonomideki üretim faktörlerinin üretimden aldıkları ücretlerin toplanmasıyla elde edilir.

GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH) NEDİR?

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), bir ülke vatandaşlarının hem yurt içinde hem de yurt dışında ürettiği nihai mal ve hizmetlerin toplamıdır.

GSMH’nin hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir:

GSMH=GSYİH + Dış alem net faktör gelirleri

Dış alem net faktör gelirleri, dışarıdan gelen ve dışarıya giden faktör gelirleri arasındaki farktır.

TÜRKİYE’NİN GSYİH’Sİ NE KADAR?

Ülkemizde milli gelirlerin hesaplanması Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. TÜK, üretim yöntemini kullanarak GSYİH hesaplaması yapmakta. TÜK’in son verilerine göre, Türkiye’nin GSYİH’si 1 trilyon 13 milyar 453 TL oldu.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın