Göktürkler hakkında kısa bilgi maddeler halinde

Türk adını ilk defa bir devlet adı olarak kullanan Göktürkler hakkında önemli bilgileri maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

  • Göktürk Devleti, 552 yılında Avar hakimiyetine son verilmesiyle kurulmuştur. Kurucusu Bumin Kağan‘dır. Devletin merkezi ise Ötüken‘dir.
  • Türk adını ilk defa bir devlet adı olarak kullanmışlardır.
  • Kendilerine özgü 38 harfli Göktürk alfabesini kullanmışlardır. Bu durum ulusçu bir anlayışa sahip olduklarını göstermektedir.
  • Bumin Kağan, ülkeyi doğu ve batı olmak üzere ikiye ayırarak yönetmiştir. Bundaki amacı yönetimi kolaylaştırmaktı.
  • İpek Yolu’na hakim olma politikasını benimseyen Göktürkler, Sasanilerle ittifak yaparak Akhun Devleti’ni yıkmışlardır. Daha sonra ise Sasanilere karşı Bizans ile ittifak yapmışlardır.
  • İç mücadeleler ve Çin entrikaları sonucunda doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı. Doğu Göktürkleri 630 yılında, Batı Göktürkleri ise 659 yılında Çin egemenliğine girmiştir.
  • Bir süre Çin egemenliğinde yaşadıktan sonra Kutluk Kağan önderliğinde İkinci Göktürk Devleti‘ni kurmuşlardır. Bu yeni kurulan devlet ise 745 yılında yıkıldı.

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın