İkinci Dünya Savaşı ne zaman ve nasıl başladı? Kısaca bilgi

İkinci Dünya Savaşı, siyasi tarihin en önemli gelişmelerinden biridir. Bu savaşın ardından başlayan “Soğuk Savaş” uzun yıllar boyunca sürmüştür. Peki, İkinci Dünya Savaşı ne zaman ve nasıl başladı? İşte kısaca bilgi.

İkinci Dünya Savaşı ne zaman başladı?

İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıç tarihi olarak, Almanya’nın Polonya’yı işgale başladığı tarih olan, 1 Eylül 1939 tarihi gösterilmektedir. Bu işgal, tarihin önemli bir kırılma noktasını oluşturmuş ve yirminci yüzyılın ikinci büyük savaşını başlatmıştır.

İngiltere ve Fransa’nın savaş ilanı 

3 Eylül 1939‘da İngiltere ve Fransa Almanya’ya savaş ilan etti. 31 Mart 1939 tarihinde İngiltere ve Fransa, Polonya’ya askeri güvence vermişti. Daha önce Hitler‘in çeşitli genişleme girişimlerine karşı sessiz kalan bu iki ülke, geç de olsa tehlikenin farkına varmıştı.

Hızla ilerleyen Alman ordusu ise Polonya’yı işgal etti. Aslında 1934 yılında Almanya ile Polonya arasında bir saldırmazlık paktı imzalanmış; ancak Hitler, ilerde Sovyetler Birliği’ne de yapacağı gibi anlaşmayı bozmuştu.

Çelik Pakt’ın kurulması ve İtalya’nın savaşa girmesi 

22 Mayıs 1939’da Almanya ile ittifak anlaşması imzalayarak “Çelik Pakt“a katılan İtalya, savaşın başlangıç aşamasında Almanya’nın yanında ye almadı. Mussolini, savaşa katılmak için Hitler’den çeşitli yardımlar istiyordu. İtalya’nın savaşa girişi, 10 Haziran 1940 tarihinde gerçekleşti. Bu arada Almanya ve İtalya dışında Çelik Pakt’ın bir diğer üyesi Japonya idi.

Sovyetler Birliği’nin savaşa girmesi

17 Eylül günü Sovyetler Birliği, Polonya’nın doğu eyaletlerini işgal etti. Savaş başlamadan önce, 23 Ağustos 1939 tarihinde, Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı imzalanmıştı. İki ülke bu anlaşma ile Doğu Avrupa’da etki alanları belirlemişti. Aslında Sovyetler Birliği, Almanya’ya güvenmiyordu ve arasında bir tampon bölge oluşturmak niyetindeydi. Bu doğrultuda Estonya, Letonya, Litvanya ve Finlandinya’nın küçük bir bölümünü işgal etti.

Alman işgaline uğrayan ülkeler           

Polonya işgaliyle birlikte İkinci Dünya Savaşı’nı başlatan Almanya, kısa bir süre içinde sırasıyla Norveç, Danimarka, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgal etti.

Hitler’in Sovyetler Birliği’ne saldırısı

İkinci Dünya Savaşı’nın kırılma anlarından biri, 22 Haziran 1941’de Hitler’in Sovyetler Birliği’ne saldırı kararı almasıydı. Hızla ilerleyen Alman kuvvetlerini Stalingrad’ta durduran Sovyet ordusu, 1943 yazısında karşı saldırıya geçerek Berlin’e kadar ilerledi.

ABD, İkinci Dünya Savaşı’na ne zaman ve nasıl girdi?

ABD, başlangıçta askeri olarak savaşa katılmadıysa da 21 Kasım 1939‘da Tarafsızlık Yasası‘nda değişikliğe giderek, İngiltere ve Fransa’ya silah satmaya başladı. Bahse konu olan yasa, ABD’nin yabancı ülkelere silah satışını yasaklıyordu.

7 Aralık 1941‘de Paul Harbour‘da Japonya’nın saldırısına uğrayan ABD, 8 Aralık‘ta Japonya’ya, 11 Aralık‘ta da Almanya ve İtalya’ya savaş açarak İkinci Dünya Savaşı’na girdi.

Büyük bir yıkıma sebep olan İkinci Dünya Savaşı, 2 Eylül 1945 tarihinde Japonya’nın teslim olmasıyla sona ermiştir.

Mihver ve Müttefik Devletler

İkinci Dünya Savaşı’nda Mihver Devletler şu ülkelerden oluşmaktaydı: Almanya, İtalya, Japonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan. Müttefik Devletler ise şu ülkelerden oluşmaktaydı: İngiltere, Sovyetler Birliği, ABD, Fransa, Polonya, Yugoslavya, Avustralya, Kanada, Yunanistan, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Çekoslovakya, Belçika, Hollanda, Norveç ve Brezilya.

Yorumlar

Bir yanıt yazın