Ana sayfa Bilgi Merkezi İlk Çağ Uygarlıkları (Kısaca)

İlk Çağ Uygarlıkları (Kısaca)

İlk Çağ, yaklaşık olarak M.Ö. 3500 yıllarında Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlar ve 476 yılında Batı Roma’nın yıkılmasıyla son bulur. İşte İlk Çağ uygarlıkları…

ANADOLU UYGARLIKLARI

Hititler: Hattuşaş (Boğazköy) merkezli güçlü bir devlet kurmuşlardır. Anadolu’da ilk kez siyasi birlik sağlayan devlettir. Öte yandan Mısır ile yaptığı Kadeş Antlaşması, tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.

Frigyalılar: Polatlı yakınlarda bulunan Gordion merkezli kurulmuş bir devlettir. Krallarına “Midas” adı verilen Frigyalılar, Kimmerler tarafından yıkılmıştır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.

Lidyalılar: Küçük Menderes ile Gediz arasındaki bölgede hüküm süren Lidyalılar’ın başkenti Manisa Salihli yakınlarındaki Sardes‘tir. Lidyalılar, değiş-tokuş usulünü kaldırarak tarihte ilk kez parayı kullanan devlettir.

İyonyalılar: Yunanistan’dan göç eden Akalar tarafından Batı Anadolu kıyılarında kurulmuştur. Merkeziyetçi bir devlet yapısı yoktur. Şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir.

Urartular: Doğu Anadolu’das Van merkezli kurulmuştur. Federal bir devlet yapısı kurmuşlardır.

MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

Sümerler: Mezopotamya’da bilinen ilk uygarlık olan Sümerler, aynı zamanda tarihte ilk kez yazıyı kullanan uygarlıktır. Şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdir. Bu durum güçlü bir siyasi birlik kurmalarına engel olmuştur.

Babiller: Babil’de kurulmuşlardır ve en önemli hükümdarı Hammurabi‘dir.

Akadlılar: Sümerleri yıkan Akadlılar, tarihteki ilk merkezi ve büyük devleti kurmuşlardır.  Ayrıca ilk düzenli ve sürekli orduyu da kurmuşlardır.

Asurlular: Yukarı Mezopotamya’da kurulan Asurlular, Sümer çivi yazısını Anadolu’ya getirmişlerdir.

Elamlılar: Güneydoğu Mezoptamya’da hüküm süren Elamlılar, Asurlular tarafından ortadan kaldırılmışlardır.

Diğer İlk Çağ uygarlıkları ise şunlardır…

MISIR UYGARLIĞI

Kuzey Afrika’da Nil Nehri civarında kurulmuştur. Başlangıçta şehir devletleri şeklinde yönetilmiş, daha sonra ise siyasal birlik sağlanmıştır. “Firavun” adı verilen krallar tarafından yönetilmiştir.

ÇİN UYGARLIĞI

Geniş topraklar üzerinde çeşitli aileler tarafından yönetilmiştir. Farklı toplumsal gruplardan oluşmaktaydı. Pusula, kağıt, barut ve matbaayı icat etmişlerdir.

HİNT UYGARLIĞI

Ülkede, herkesi mesleklerine göre sınıflandıran bir kast sistemi hüküm sürmüştür. Kastlar arasında geçişe asla izin verilmemektedir.

FENİKE UYGARLIĞI

Lübnan ile Akdeniz arasındaki kıyı kesiminde hüküm sürmüşlerdir. Tarihteki ilk harf yazısını bulmuşlardır. Deniz ticaretinde oldukça gelişmiş bir uygarlıktır. Çeşitli yerlerde koloniler kurmuşlardır.

İBRANİ UYGARLIĞI 

Musevilik dinine mensup İbraniler, tek tanrı inancının ilk defa görüldüğü topluluktur.

ROMA UYGARLIĞI

İtalya’da Latinler tarafından kurulmuştur. Üç dönem yaşanmıştır: Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemleri. 395 tarihinde Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma ise 1453 yılında yıkıldı.

İRAN UYGARLIĞI

Persler ve Medler tarafından oluşturulmuştur. Pers İmparatorluğu, Lidyalıları yıkarak Anadolu’da egemenlik kurmuştur.

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here