kanuni sultan süleyman

Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Kısaca hayatı

Osmanlı tarihinin en uzun süre tahtta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Onun döneminde nereler fethedildi? İşte kısaca Kanuni’nin hayatı.

Kanuni Sultan Süleyman kimdir?

Batılılar tarafındanMuhteşem lakabıyla anılan Kanuni Sultan Süleyman, 6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Babası dokuzuncu Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim, annesi ise Ayşe Hafsa Sultan‘dır. 

1509 yılında Kefe valiliğine gönderildi. Babası Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkmasının ardından 1513 yılında sancak beyi olarak Manisa‘ya gönderildi. 1520 yılında Yavuz Sultan Selim’in vefat etmesi üzerine tek varis olarak tahta çıktı. Büyük atası Fatih Sultan Mehmet‘in izinden giden Kanuni Sultan Süleyman, ilk seferini 1521’de Belgrad’a düzenledi ve burayı Osmanlı topraklarına kattı. Ardından da Rodos’u fethetti.  29 Ağustos 1526’da yaklaşık iki saat süren Mohaç Meydan Muharebesi‘nde Macarlar’ı yendi ve Budin’e girdi.  1538 yılında Barbaros Hayreddin Paşa kumandasındaki Osmanlı donanması ile Cenevizli amiral Andrea Doria kumandasındaki Haçlı donanması arasında gerçekleşen Preveze Deniz Savaşı‘nda büyük bir zafer kazanıldı. 

Onun döneminde Osmanlı Devleti en parlak ve güçlü dönemini yaşadı. Batılılar tarafından “Muhteşem” lakabıyla anılırken, hukuk alanında yaptığı düzenlemelerden ötürü “Kanuni” unvanını aldı.  Osmanlı Devleti’nin en uzun süre tahtta kalan padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Seferi sırasında geçirdiği bir rahatsızlık neticesinde 7 Eylül 1566 günü hayatını kaybetti. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilen yerler

Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilen yerler ve tarihleri

Kanuni döneminde fethedilen topraklar şunlardır: Belgrad (1521), Rodos (1522), Macaristan’ın önemli bir bölümü (1526), Basra ve Bağdat (1534), Besarabya ve Boğdan (1538), Mora ve Dalmaçya kıyıları (1540), Estergon (1543), Trablusgarp (1551), Azerbaycan ve Gürcistan’ın batısı ile Tebriz (1553), Sakız Adası (1565) ve Zigetvar (1566)

Kanuni döneminde çıkan iç isyanlar

Kanuni, “Muhibbi” mahlasıyla şiirler yazmıştır. Onun tahtta bulunduğu dönemde bazı iç isyanlar çıkmıştır. Bu iç isyanlar şunlardır: Canberdi Gazali, Ahmet Paşa, Kalender Çelebi ve Baba Zünnun.

“Kanuni” sıfatını ilk kullanan kişi, 18. yüzyılda Romen tarihçi Dimitrie Cantemir olmuştur.

Kapitülasyonlar

Avrupa devletleri arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanmak isteyen Kanuni Sultan Süleyman, 1535 yılında Fransa’ya kapitülasyonlar vermiştir. Bunun sonucunda hem Akdeniz ticareti canlanmış hem de Almanya’ya karşı Fransa’nın desteği sağlanmıştır.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın