Ana sayfa Biyografi Kanuni Sultan Süleyman kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman kimdir?

kanuni sultan süleyman
Batılılar tarafından "Muhteşem" lakabıyla anılan Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti'nin en uzun süre tahtta kalan padişahıydı.

Yavuz Sultan Selim’in oğlu olan Kanuni Sultan Süleyman, 6 Kasım 1494’de Trabzon’da dünyaya geldi. Annesi Kırım Hanı Mengli Giray’ın kızı Ayşe Hafsa Sultan’dır. 1509 yılında Kefe valiliğine, 1513 yılında ise Manisa valiliğine gönderildi.

1520 yılında Yavuz Sultan Selim vefat edince, tek varis olarak tahta çıktı. Padişahlığı dönemindeki ilk seferini Belgrad’a yaptı ve burayı Osmanlı topraklarına kattı.

“KANUNİ” VE “MUHTEŞEM” UNVANLARINI ALMASI

Onun döneminde, Osmanlı Devleti en parlak ve güçlü dönemini yaşadı. Batılılar tarafından “Muhteşem” olarak nitelendirildi. Hukuk alanında yaptığı düzenlemelerden ötürü ise “Kanuni” unvanını aldı.

Osmanlı Devleti’inde ilk kapitülasyon onun döneminde Fransa’ya verildi. Bundaki en büyük amacı, Batılı ülkeler arasındaki dini birliği parçalamak ve Akdeniz ticaretini geliştirmekti.

Edebi yönü de olan Kanuni’nin, “Muhibbi” mahlasıyla yazdığı ve 2779 gazelden oluşan bir divanı vardır.

Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Seferi sırasında, 7 Eylül 1566 tarihinde geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNDE FETHEDİLEN YERLER 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilen yerler ve tarihleri.

Kanuni döneminde yapılan fetihler sonucunda Osmanlı topraklarında büyük bir genişleme yaşandı. Bu fetihleri şu şekilde sıralayabiliriz:  Belgrad (1521), Rodos (1522), Macaristan’ın önemli bir bölümü (1526), Basra ve Bağdat (1534), Besarabya ve Boğdan (1538), Mora ve Dalmaçya kıyıları (1540), Estergon (1543), Trablusgarp (1551), Azerbaycan ve Gürcistan’ın batısı ile Tebriz (1553), Sakız Adası (1565) ve Zigetvar (1566)

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here