Karahanlılar hakkında kısa bilgi maddeler halinde

Karahanlıların kurucusu kimdir? Karahanlıların özellikleri nelerdir? Karahanlılar hakkında önemli bilgileri maddeler halinde derledik.

  • Karahanlı Devleti; Karluk, Tuhsi, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulmuştur. 1802-1212 yılları arasında Türkistan bölgesinde hüküm sürmüştür.
  • Karahanlıların kurucusu Bilge Kül Kadir Han‘dır. Vefat etmesinin ardından oğulları Oğulçak ve Bazır yönetime geçti.
  • Karahanlılar Satuk Buğra Han döneminde İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Böylece Karahanlılar, İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti olmuştur. Satuk Buğra Han, Müslüman olmasının ardından Abdülkerim ismini almıştır.
  • Karahanlı Devleti, en parlak dönemini Yusuf Kadir Han döneminde yaşamıştır. Onun vefat etmesinden sonra oğulları arasında taht kavgası yaşandı ve ülke ikiye bölündü.
  • Karahanlılar, Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlardır. Türklük kimliklerini korumuşlardır.
  • Karahanlılar döneminde ilk Türk İslam eserlerinin örnekleri verilmiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Yusuf Has Hacib – Kutadgu Bilig, Ahmet Yesevi – Divan-ı Hikmet, Kaşgarlı Mahmut – Divan-ı Lügati’t Türk ve Edip Ahmet Yükneki – Atabet-ül Hakayık.
  • Karahanlılar döneminde ilk medrese açılmıştır. Bu medrese Semerkant’ta Tabgaç Buğra Han tarafından yapılmıştır.

Yorumlar

Bir yanıt yazın