Ana sayfa Bilgi Merkezi Küreselleşme Nedir?

Küreselleşme Nedir?

Küreselleşme, ülkeler arasında ekonomi, siyaset ve kültür alanında bir karşılıklı bağımlılık ilişkisinin ortaya çıkma sürecidir. Dünya üzerindeki milyarlarca insanın yaşamı, küreselleşme tarafından şekillendirilmektedir. Bunun neticesinde de insanlar arasındaki ülke-üstü bağlar gelişmektedir.

Küreselleşmeyle birlikte ekonomik anlamda geleneksel sınırlamaların kalkmasından dolayı dünyamızın küçülmesini ifade etmek için “küresel bir köy” söylemi kullanılmaktadır.

1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması, 1990 yılında ise Sovyetler Birliği’nin çökerek iki kutuplu dünya sisteminin çökmesiyle küreselleşme hız kazanmıştır. Artık yerel bazlı sorunlar tüm dünyanın dikkatini çekmeye başlamış ve buna uluslararası alanda bir çözüm bulma arayışı ortaya çıkmıştır. Çünkü dünyanın küçük bir bölgesinde meydana gelen bir sorunun tüm dünyayı etkileme potansiyeline sahip olması tüm ülkeleri buna mecbur etmiştir.

Küreselleşmeyi ortaya çıkış tarzlarına göre ekonomik küreselleşme, kültürel küreselleşme ve siyasi küreselleşme olarak üçe ayırmak mümkündür. Küreselleşmenin etkileri, öncelikli olarak uluslararası ticaretin yaygınlaşması sonucunda ekonomi üzerinde görülürken zamanla siyasal ve kültürel alanda da etkileri gözükmeye başlamıştır.

Ekonomik küreselleşme, ulusal ekonomilerin dünya ekonomisine bağlanmasıdır. Küreselleşmenin hem başlangıç noktası hem de en çok hissedildiği alan olması bakımından önemlidir. Dünyanın herhangi bir bölgesindeki ekonomik gelişmeler tüm dünyayı etkileyebilmektedir. Buna örnek olarak 2008 ekonomik krizini gösterebiliriz. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan ekonomik kriz hızla tüm dünyaya yayılmıştır. Küresel ekonomi üzerinde bir düzen sağlamak amacıyla Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar kurulmuştur. Kültürel küreselleşme, dünyanın bir bölgesinde üretilen kültürel ürünlerin tüm dünyaya yayılmasıdır. Siyasi küreselleşme, ülkelerin iç siyaset ve dış siyaset ayrımının zorlaşarak küreselleşme tarafından şekillenmesi ve uluslararası örgütlerin politika yapım sürecinde önemli bir aktör durumuna gelmesidir.

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here