Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Babası “İpekli Hoca” olarak tanınan ve Fatih Medresesi hocalarından olan Mehmet Tahir Efendi, annesi ise Emine Şerife Hanım’dır. Babası ona “Ragif” adını vermişse de yakın çevresi “Akif” ismiyle seslendi. Öğrenimine 4 yaşındayken kaydolduğu Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde başladı. Daha sonra sırasıyla Fatih Rüştiyesi, Mülkiye İdadisi ve Halkalı Baytar Mektebi’nde öğrenim gördü. Akif, babasının vefatı üzerine Mülkiye İdadisi’ni bırakmak zorunda kalmış ve birincilikle mezun olacağı Halkalı Baytar Mektebi’ne kaydolmuştu.

Mehmet Akif Ersoy, okulunu bitirmesinin ardından bir süre Ziraat Nezareti’nde baytar olarak görev yaptı. Daha sonra çeşitli tarihlerde mezun olduğu okul olan Halkalı Ziraat Mektebi, Çiftlik Makinist Okulu ve Darülfünun’da edebiyat dersleri vermeye başladı. 1895 yılında ilk eseri olan “Kur’an’a HitabServet-i Fünun Dergisi‘nde yayımlandı. 1898 yılında İsmet Hanım ile evlendi. 1908-1910 yılları arasında yayınlanan “Sırat’ı Müstakim” dergisinin başyazarı oldu. Burada en bilinen şiirlerinden olan “Küfe” ve “Seyfi Baba” yayınlandı.

1913 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti‘ne giren Akif, Birinci Dünya Savaşı sırasında Teşkilat-ı Mahsusa adına görevlerde bulundu. 1921 yılında milletvekili olarak mecliste yer aldı. 500 lira ödül konulan İstiklal Marşı yarışmasına başlangıçta katılmadıysa da Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi’nin ısrarları üzerine yarışmaya katıldı. 724 şiir arasından yarışmayı kazandı ve 12 Mart 1921 günü yazdığı İstiklal Marşı, meclis tarafından milli marş olarak kabul edildi. Yarışmadan kazandığı parayı kabul etmedi ve Türk Ordusu’na bağışladı.

1936 yılına kadar Mısır’da kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Mehmet Akif Ersoy’un kronolojik bir şekilde hayat hikayesi.

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın