Milliyetçilik nedir, ne demek? Kısaca tanımı

Milliyetçilik nedir, ne demek? Milliyetçilik nasıl ortaya çıktı? Milliyetçilik kelimesini ilk kez kim kullandı? İşte kısaca bilgi.

Milliyetçilik nedir?

Milliyetçilik, siyasi örgütlenmenin ana unsurunun millet olduğuna inanmaktır. İnsanoğlu doğası gereği ayrı milletlerden oluşmaktadır ve siyasi yönetimin tek meşru unsuru da millettir. Devletlerin sınırları ile milletlerin sınırlarını eşitlemek amacıyla ortaya atılmıştır bir siyasi ideolojidir.

Milliyetçilik kelimesini ilk kim kullandı?

Milliyetçilik sözcüğünü, siyasi anlamda ilk kullanan kişi Fransız papaz Augustin Barruel’dir.

Milliyetçilik ne zaman ortaya çıktı?

Milliyetçilik fikrinin gelişimi Fransız Devrimi sırasında olmuştur. Önceleri krala bağlılıkları üzerinden kendisini tanımlayan halk, Fransız Devrimi ile birlikte milli kimlikleri üzerinden kendisini tanımlamaya başladı. Krala karşı ayaklanmanın başarılı olmasında “millet” fikrinin halk tarafından benimsenmesinin önemli etkisi olmuştur.

Fransız Devrimi ile birlikte rağbet gören milliyetçilik akımı, 19. yüzyıla damgasını vurmuştur. Fransa’dan başlayan akım, dünyanın birçok bölgesine yayılarak etkisini gösterdi.

Milliyetçiliğin gelişimi nasıl oldu?

Milliyetçilik akımının etkisi ile gelişen olayları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Almanya ve İtalya’nın birliğini sağlaması.
  • Simon Bolivar’ın İspanya’nın egemenliğine karşı Latin Amerika’da verdiği mücadele.
  • Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan ve Rus İmparatorluğu’nun parçalanması.

Milliyetçilik fikri, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’na yol açan önemli faktörlerden biri olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nı millet inşa etme sürecinin tamamlanması olarak gösterebiliriz. Bu savaşın ardından ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından milletlerin kendi kaderini tayin ilkesi savunulmuş ve yıkılan imparatorlukların yerine çok sayıda millet esasına dayanan yeni devletler kurulmuştur.

Milliyetçilik, özellikle Orta Doğu, Asya ve Afrika’da sömürge yönetimlerinden bağımsızlığın kazanılmasında önemli bir unsur olmuştur. Bu bölgelerde yer alan çok sayıda ülkede, milliyetçi hareketler gelişmiş ve bunlar sömürgecilerine başkaldırarak bağımsızlıklarını elde etmişlerdir.

Küreselleşmeyle birlikte milliyetçilik zayıflayacak mı?

Küreselleşmeyle birlikte milliyetçiliğin etkisini kaybedeceği beklenmekteydi. Fakat günümüzde tam aksine milliyetçilik çok sayıda ülkede etkisini artırmış durumdadır. Bu, küreselleşmenin getirdiği ekonomik, kültürel ve siyasi değişimlere karşı bir tepki olarak gösterilmektedir.

[ilgiliMakale icerik_id=”2403″]

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın