Mısır Uygarlığı

Mısır Uygarlığı özellikleri hakkında kısa bilgi

İlk çağ uygarlıklarından olan Mısır Uygarlığı, kendine özgü kültüre sahip bir uygarlıktı. Mısır Uygarlığı özellikleri hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca ve maddeler halinde derledik.

Mısır Uygarlığı özellikleri

Mısır Uygarlığı özellikleri maddeler halinde şöyle:

  • Coğrafi koşulları sebebiyle dışarıdan etkilenmeyen Mısır, kendine özgü bir kültüre sahiptir. Etrafı deniz ve çöllerle çevrili olduğu için istila ve göç hareketlerinden fazla etkilenmemiştir.
  • Mısır’da devlet, “Firavun” adı verilen kralların önderliğinde yönetiliyordu. Firavunlar, sonsuz yetkilere sahipti. Emirleri tanrı buyruğu olarak kabul edilmişti. Bu durum Mısır’da hukukun gelişmesini engellemiştir. Firavunların mezarlarına “piramit” ismi verilmişti.
  • Başlangıçta şehir devletleri şeklinde yönetilmiş, daha sonra Firavun adı verilen kralların etkisiyle merkezi yönetim güçlendirilmiştir. “Nom” adı verilen illerin başında merkezden gönderilen yöneticiler bulunuyordu.
  • Öldükten sonra dirilme inancından dolayı mumyacılık sanatı gelişmiştir. Ayrıca, insan vücudu yakından tanındığı için tıp bilimi de gelişmiştir.
  • Mısır’da resim yazısı olan hiyeroglif yazısı kullanılmıştır. Yazı malzemesi olarak bir çeşit kağıt olan papirüsü bulmuşlardır. Mısır’ın kullandığı yazı Fenike alfabesine öncülük etmiştir.
  • Güneş yılı esasına dayanan ilk takvimi bulmuşlardır. Bu takvimi bulmalarındaki amaç Nil nehrinin taşma zamanını hesaplayabilmekti. Mısır takvimi, günümüzde kullandığımız Miladi takvimin temelini oluşturmuştur.
  • Mısır’da matematik, astronomi ve geometri gelişmiştir. Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması matematik alanında gelişmelerini sağlamıştır.
  • Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma Mısırlılar ile Hititler arasında yapılan Kadeş Antlaşması‘dır.
  • Mısırlıların en önemli gelir kaynağı tarımdı.

Yorumlar

Bir yanıt yazın