namık kemal

Namık Kemal kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri

Namık Kemal kimdir? Namık Kemal’in eserleri nelerdir? İşte Namık Kemal’in hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilinmesi gerekenler.

Namık Kemal kimdir? (Kısa anlatım)

1840 yılında Tekirdağ’da dünyaya gelen Namık Kemal, babasının tayinleri nedeniyle düzenli bir eğitim alamadı. Özel dersler aldı ve kendi kendini yetiştirdi. Bir dönem Hariciye Nezareti Tercüme Odası’nda görev yaptı. Tasvir-i Efkar gazetesinde yazıları yayımlandı. Şinasi’nin Fransa’ya gitmesi üzerine Tasvir-i Efkar gazetesini tek başına çıkardı. Yazdığı bir yazıdan dolayı gazete kapatıldı ve Erzurum’a vali muavini olarak atandı. Namık Kemal, bu görevi kabul etmeyerek Fransa’ya gitti.

1873 yılında “Vatan Yahut Silistre” adlı oyundan dolayı Magosa’ya sürgüne gönderildi. Ünlü şair, 1888 yılında hayatını kaybetti.

Namık Kemal kimdir? (Uzun anlatım)

“Vatan ve hürriyet şairi” olarak anılan Namık Kemal, 1840 yılında Tekirdağ’da, İkinci Abdülhamid’in müneccimbaşısı Mustafa Asım Bey ile Fatma Zehra Hanım’ın oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta annesini kaybettikten sonra dedesi Abdüllatif Paşa, onunla yakından ilgilendi. Asıl adı Mehmet Kemal’dir. Dedesinin görevi dolayısıyla Sofya’da bulunduğu sırada Binbaşı Eşref Bey tarafından “Namık” adı verilmişti. 

1857’de Hariciye Nezareti Tercüme Odası’nda katip olarak çalışmaya başladı. Bu sırada dönemin önemli sanatçılarıyla da tanışma fırsatını yakalayan Namık Kemal, Encümen-i Şuara üyeliğine seçildi.

İbrahim Şinasi ile tanıştıktan sonra Tasvir-i Efkar gazetesinde yazmaya başladı. Yazdığı bir makaleden dolayı gazete kapatıldı ve Erzurum’a vali muavini olarak atandı. Ancak bu görevi kabul etmeyerek Ziya Paşa ile birlikte Paris’e gitti.

İstanbul’a döndükten sonra “İbret” adlı bir gazete çıkarmışsa da kısa bir süre sonra o da kapatılmıştı. Yazdığı “Vatan Yahut Silistre” adlı oyundan dolayı Magosa’ya sürgüne gönderildi. Birinci Meşrutiyet’in ardından İstanbul’a döndü ve Şura-yı Devlet üyesi oldu. Namık Kemal, 1888 yılında hayata gözlerini yumdu. 

Namık Kemal’in eserleri

Roman

 • İntibah (1876 yılında yayımlanan İntibah, Türk Edebiyatı’nda ilk edebi roman olarak kabul edilir.)
 • Cezmi

Oyun

 • Celaleddin Harzemşah
 • Vatan Yahut Silistre
 • Akif Bey
 • Zavallı Çocuk
 • Kara Bela   
 • Gülnihal

Eleştiri

 • Tahrib-i Harabat (Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı eserini eleştirmek amacıyla bu eseri kaleme almıştır.) 
 • Takip
 • Renan Müdafaanamesi
 • İrfan Paşa’ya Mektup
 • Bahar-ı Daniş    
 • Mukaddeme-i Celal                     

Tarih Üzerine Eserleri

 • Devr-i İstila
 • Kanije
 • Silistre Muhasarası
 • Evrak-ı Perişan
 • Barika-i Zafer
 • Kanije Muhasarası

Namık Kemal’in edebi kişiliği

Namık Kemal, sanatı halkı bilinçlendirmek için bir araç olarak kullanır. Eserlerinde vatan sevgisi, hürriyet, hak, adalet gibi konuları işlemiştir. Eserlerinde arı bir dil kullanmıştır. Divan edebiyatına karşı çıkmıştır. Aruz ölçüne karşı hece ölçüsünü savunmuştur.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın