Namık Kemal

Namık Kemal kimdir?

Namık Kemal kimdir? İşte Namık Kemal’in kısaca hayatı, edebi kişiliği ve eserleri…

Vatan ve Hürriyet Şairi” olarak anılan Namık Kemal, 21 Aralık 1840 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Annesini küçük yaşta kaybetti. Dedesi Abdüllatif Paşa, onun eğitimiyle yakından ilgilenmiş ve özel hocalardan ders almasını sağlamıştır. Ayrıca görevi dolayısıyla farklı illere gittiğinde onu da yanında götürmüştü. Namık Kemal’in edebiyata yönelmesinde en önemli etkisi olan kişi, Kars’taki hocası Vaizzade Mehmed Hamid Efendi’dir.

Asıl adı Mehmet Kemal‘dir. Ona “Namık” adını Sofya’da bulunduğu sırada Binbaşı Eşref Bey vermiştir. Ayrıca burada Nesrin Hanım ile evlendi ve bu evlilikten biri kız, biri erkek iki çocuğu dünyaya geldi.

1857 yılında Hariciye Nezareti Tercüme Odası‘na katip olarak girdi. Burada yaklaşık on yıl görev yaptı. Bu sırada dönemin önemli sanatçılarıyla tanışma fırsatını yakaladı.

Edebiyat çevrelerinde tanınmaya başlayan Namık Kemal, henüz 21 yaşındayken Encümen-i Şuara üyesi oldu.

Yaşamındaki dönüm noktası, İbrahim Şinasi ile tanışmasıydı. Onun vasıtasıyla Tasvir-i Efkar gazetesinde yazmaya başladı. Şinasi bir süre sonra Fransa’ya gidince gazeteyi tek başına çıkarmaya başladı.

Tasvir-i Efkar, 1867 yılında hükümeti eleştiren yazılar yüzünden kapatıldı. Namık Kemal de Erzurum’a vali muavini olarak arandı. Fakat bu göreve gitmedi. Ziya Paşa ile birlikte Paris’e kaçtı. Daha sonra ise Londra’ya geçti. Yaklaşık 3 yıl boyunca Avrupa’da kaldı. Bu süreçte “Muhbir” ve “Hürriyet” adında gazeteler çıkardı.

1870 yılında İstanbul’da döndü ve “İbret” gazetesini çıkarmaya başladı. Bir yazısından dolayı gazete dört ay boyunca kapatıldı ve Gelibolu mutasarrıflığına atandı. Daha sonra yazdığı “Vatan Yahut Silistre” adlı oyundan dolayı ise bu kez Magosa’ya sürüldü.

1876 yılında Birinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinin ardından İstanbul’a döndü. Şuray-ı Devlet üyesi oldu ve yeni anayasa çalışmalarında yer aldı. Farklı zamanlarda sırasıyla Midilli, Rodos ve Sakız Adası mutasarrıfı olarak görev yaptı.

Namık Kemal, 1888 yılında hayatını kaybetti.

NAMIK KEMAL’İN ESERLERİ

Roman
İntiba
Cezmi

Oyun
Celaleddin Harzemşah
Vatan Yahut Silistre
Akif Bey
Zavallı Çocuk
Kara Bela

Eleştiri
Tahrib-i Harabat
Takip
Renan Müdafaanamesi

Tarihi Kitaplar
Devr-i İstila
Kanije
Silistre Muhasarası
Evrak-ı Perişan
Barika-i Zafer


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

“Namık Kemal kimdir?” için 2 yanıt

Bir yanıt yazın