Ana sayfa Bilgi Merkezi Nizamülmülk kimdir? İşte kısaca hayatı

Nizamülmülk kimdir? İşte kısaca hayatı

Nizamülmülk

Tarihteki en önemli devlet adamlarından olan Nizamülmülk kimdir? Nizamülmülk’ün gerçek adı nedir? Nizamülmülk tarafından kurulan medrese hangisidir? İşte Nizamülmülk’ün kısaca hayatı…

Gerçek adı Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tusi olan Nizamülmülk, 10 Nisan 1018 tarihinde İran’ın Tus şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren çok iyi bir eğitim alan Nizamülkük’ün hocaları arasında dönemin ünlü bilginleri vardı.

Doğduğu şehir Gazne Devleti’nin idaresi altındaydı. İlk devlet görevini de Gazne Devleti’nin Horasan Valiliği’nde yaptı. Zaman içerisinde Horasan Valiliği’ne kadar yükselmiştir.

Gazneliler ile Selçuklular arasında gerçekleşen ve Gaznelilerin yenilgisiyle sonuçlanan Dandanakan Savaşı‘nın ardından Horasan’dan ayrıldı. Daha sonra geri dönerek Selçuklularda görev yapmaya başladı.

Bir süre Belh valisinin yanında görev yaptıktan sonra 1064 yılında vezirlik görevine getirildi. Alp Arslan ve Melikşah gibi hükümdarların vezirliğini yaptı. Abbasi Halifesi tarafından “Nizamülmülk” ismi verildi. Nizamülmülk, ülkedeki nizamın kurucusu anlamına geliyordu.

Vezirlik görevi boyunca oldukça önemli işler yaptı. Bunlardan en dikkat çekeni eğitimde yaptığı yenilikler oldu. Daha sonraki yıllarda dünyadaki birçok ülke tarafından örnek alınacak olan Nizamiye Medreseleri‘ni kurdu.

Nizamülmülk, 1092 yılında Haşhaşilere bağlı bir suikastçı tarafından öldürüldü.

NİZAMÜLMÜLK’ÜN SİYASETNAMESİ

Nizamülmülk’ün Selçuklu Sultanı Melikşah‘ın tavsiyesi üzerine kaleme aldığı Siyasetnamesi oldukça önem arz eden bir eserdir.

Toplam 51 fasıldan oluşan Siyasetname’de Selçuklu Devleti’ndeki aksaklıkları ve bunlara karşı alınması gereken tedbirleri, devlet kurumlarında yürürlüğe sokulması gereken düzenlemeleri anlatmıştır.

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here