Ototrof nedir? Kısaca tanımı ve örnekleri

Ototrof nedir? Ototrof canlılar nelerdir? Ototrof beslenme nedir? Ototrof canlılara örnek hangileridir? İşte ototrof canlılar hakkında kısaca bilgi.

Ototrof nedir?

Işık ya da kimyasal enerji kullanarak inorganik moleküllerden organik maddeler sentezleyebilen canlılara ototrof canlı adı verilmektedir. Otofrof canlılara “özbeslenen” ismi de verilmektedir. Yeşil bitkilerin tamamı ve plankton benzeri canlıların büyük bir bölümü ototroftur.

Ototroflar, günışığını kullanarak fotosentez yoluyla karbondioksit ve suyu şekerlere dönüştürür. Birkaç bakteri ise kimyasal enerji kullanır.

Ototroflar tarafından sentezlenen ve depolanan maddeler diğer bütün organizmaların enerji kaynaklarını temin ederler. Diğer bir deyişle ototroflar, tüm beslenme zincirinde ana üretici konumundadırlar.

Bunlar yaşamlarını sürdürebilmek için gereksinim duydukları organik bileşikleri doğrudan doğruya inorganik bileşiklerden sentezleyerek temin ederler. (1) Yani kendi besinlerini kendileri üretebilirler. Bunların aksine heterotrof canlılar ise kendi besinlerini kendileri üretemezler.

Ototrof canlılara örnek

Ototrof canlılara örnek olarak şunları verebiliriz:

  1. Bitkiler
  2. Algler
  3. Planktonlar
  4. Bakteriler

Kaynakça

(1) Mantarlarda beslenme, Ankara Üniversitesi


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın