Recaizade Mahmut Ekrem kimdir?

Recaizade Mahmut Ekrem kimdir? İşte Recaizade Mahmut Ekrem’in kısaca hayatı, edebi kişiliği ve eserleri…

İkinci dönem Tanzimat Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Recaizade Mahmut Ekrem, 1847 yılında İstanbul’da doğdu. Harbiye İdadisi‘ne girmişse de sağlık sorunları sebebiyle yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Okulu bırakmasının ardından memur olarak görev yapmaya başladı. İlk görev yeri Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi oldu. 1877 yılında Şura-yı Devlet üyeliğine seçildi. Yaklaşık 3 yıl boyunca buradaki görevini sürdürdükten sonra Mekteb-i Sultani ve Mekteb-i Mülkiye‘de öğretmenlik yapmaya başladı. Kısa bir süre Evkaf ve Maarif Nazırlığı‘nda görev yaptıktan sonra Meclis-i Ayan üyeliğine seçildi.

1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinin ardından kurulan Kamil Paşa kabinesinde Maarif Nazırlığı‘na getirildi. Namık Kemal‘in vesile olmasıyla Encümen-i Şuara Topluluğu‘na katıldı.

Namık Kemal’in başında olduğu “Tasvir-i Efkar” adlı gazetede önce yazarlık yaptı, Namık Kemal Avrupa’ya gidince de gazetenin başına geçti.

1870 yılında “Afife Anjelik” adlı ilk oyunu yayımlandı. Ertesi yıl ise “Nağme-i Seher” adlı ilk şiir kitabı yayımlandı.

Recaizade Mahmut Ekrem, 31 Ocak 1914 tarihinde hayatını kaybetti.

RECAİZADE MAHMUT EKREM’İN EDEBİ KİŞİLİĞİ

Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci ile yaptığı kafiye tartışmasıyla ön plana çıkmıştır.

Edebiyatımızın yenileşmesi ve batılılaşmasında büyük katkısı olmuştur.

Yeniliğin savunucusu olarak Divan Şiiri’nin “Göz için kafiye” anlayışını terk etmiş ve “Kulak için kafiye” anlayışını benimsemiştir.

Sanat için sanat” anlayışına bağlı kalmıştır.

RECAİZADE MAHMUT EKREM’İN BAZI ESERLERİ

Araba Sevdası (Roman) : Türk edebiyatındaki ilk realist romandır. Romanda, Fransız kültürüne hayran ve kendi kültürüne yabancılaşmış bir genç olan Bihruz Bey’in yaşadıkları, mizahi bir şekilde anlatılmaktadır.

Muhsin Bey (Öykü)

Şemsa (Öykü)

Afife Anjelik (Oyun)

Takdir-i Elhan (Eleştiri)

Nağme-i Seher (Şiir)

Zemzeme (Şiir)

Pejmürde (Şiir)

Yorumlar

Bir yanıt yazın