RTÜK nedir? Görevleri nelerdir? Üyeleri nasıl seçilir?

Verdiği yayın durdurma ve para cezalarıyla sık sık gündeme gelen RTÜK nedir? Ne zaman kuruldu? Görevleri nelerdir? Üyeleri nasıl seçilir? RTÜK üyesi olabilmenin şartları nelerdir? İşte tüm bu sorulara ilişkin detaylı cevaplar…

RTÜK nedir?

Açılımı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olan RTÜK, radyo ve televizyon yayınlarını düzenlemek amacıyla oluşturulmuş, özerk ve tarafsız bir kurumdur.

RTÜK ne zaman kuruldu?

RTÜK, 1994 yılında kurulmuş; 2005 yılında ise Anayasaya girmiştir. Böylece Anayasal tek üst kurul olma unvanını elde etmiştir.

RTÜK’ün görevleri nelerdir?

RTÜK, önceden belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyerek ihlal eden ve kanundaki esaslara aykırı faaliyetlerde bulunan radyo ve televizyon kuruluşlarına uyarıda bulunur ve özür dilemesini ister.

RTÜK, yaptığı uyarıya uyulmaması halinde ilgili yayını bir ile on iki kez arasında durdurma yetkisine sahiptir. Durdurulan yayının yerine ise kamu kuruluşları tarafından hazırlanan kamu spotu yayınlanır.

RTÜK üyeleri nasıl seçilir?

RTÜK üyeleri dokuz kişiden oluşmaktadır. Üyelerin seçimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılır. Seçimlere ilişkin siyasi parti gruplarında herhangi bir görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

RTÜK Başkanı, RTÜK üyelerinin seçimin ardından on beş gün içinde kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. Başkanın görev süresi iki yıldır.

RTÜK üyesi olabilmenin şartları nelerdir?

RTÜK üyesi olabilmek için gereken şartlar şunlardır: En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak, mesleklerine ilişkin konularda  kamuda ya da özel sektörde en az on yıl görev yapmış olmak, otuz yaşını doldurmuş olmak ve devlet memuru olma niteliğine sahip olmaktır.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın