Siyasal iktidar nedir? Kısaca bilgi

Siyasal iktidar nedir? Siyasal iktidar kavramı hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca sizler için derledik.

Siyasal İktidar nedir?

Siyasal iktidar, belirli bir ülke sınırları içerisinde yaşayan bütün insanlar üzerinde bağlayıcı kararlar alma ve bu kararları uygulama yetkisine sahiptir.

Siyasal iktidar, en üstün iktidardır. Bunun anlamı siyasal iktidarın herhangi başka bir iktidarın boyunduruğu altına giremeyeceği ve emir alamayacağıdır. Burada mutlak bir üstlükten değil nispi bir üstünlükten bahsedilmektedir.

Siyasal iktidar, diğer tüm iktidarlardan daha geniş bir kapsama sahiptir. Belirli bir ülkede yaşayan insanların davranışlarını etkileyebilir ve kontrol altında tutabilir.

Siyasal iktidarın en önemli özelliklerinden biri de maddi kuvvet ve zor kullanma gücüne sahip olmasıdır. Toplumsal yaşamda bu güce sadece siyasal iktidar sahip olur. Emirlerini yerine getirmek için gerektiğinde bu gücü kullanabilir. Toplumsal düzenin sağlanması açısından vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir.

Siyasal iktidar sadece kuvvete dayanmaz; aynı zamanda rıza ve itaate de dayanmalıdır. Salt güce dayanan bir siyasal iktidar uzun ömürlü olmaz. Bu durumu şu şekilde bir formülle ifade etmek mümkün: İktidar= Kuvvet + Rıza.

Siyasal iktidar ve otorite

Otoriteyi en kısa ve net bir şekilde şöyle tanımlayabiliriz: Meşru iktidar. Bir iktidardan gelen emir ve kararların, tartışılmaksızın benimsenmesi ve uyulması durumunda bir otoritenin varlığından söz edebiliriz. Yani kuvvet ve zora dayanan bir ilişkide otoriteden söz etmek imkansızdır. Meşruluğu sağlayan etmen ise rıza birliğidir.

Siyasal iktidar ve meşruiyet

Siyasal iktidarın emretme ve yönetme yetkisine sahip olduğunun halk tarafından benimsenmesiyle iktidar meşru hale gelir.

Meşruluk teorileri teokratik ve demokratik görüşler olmak üzere ikiye ayrılır. Teokratik görüşlere göre siyasal iktidar meşruiyetini ilahi bir güçten alır. Demokratik görüşler ise milli egemenlik teorisi ve halk egemenliği teorisi olarak iki türlüdür. Milli egemenlik teorisi, siyasal iktidarın meşruluk kaynağının millette olduğu görüşüne dayanmaktadır. Halk egemenliği teorisine göre ise egemenlik millette değil somut olarak belirli bir dönemdeki vatandaşlar kitlesine aittir.

Siyasal iktidar ve devlet

Devlet, bir toplumun ya da bir bölgenin yasal ve idari yapısını ifade eder. Bu yapı genellikle bir anayasa veya benzeri bir belgeye dayanır ve toplumun ya da bölgenin yasalarını ve kurallarını belirler. Devlet, bir toplumun ya da bir bölgenin resmi otoritesi olarak kabul edilir.

İktidar ise, devletin yetkilerini ele geçirme ve kullanma yeteneğini ifade eder. Bir toplumda veya bir bölgede iktidarı ele geçiren kişi veya kuruluş, genellikle devletin en yüksek karar alma ve yönetim yetkisine sahip olur. İktidarın nasıl ele geçirildiği ve kullanıldığı, devletin yapısına ve sistemine bağlıdır. Örneğin, bir demokraside iktidarı ele geçirenler seçimlerle belirlenir ve halk tarafından denetlenir.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın