Ana sayfa Bilgi Merkezi Sofizm nedir? Sofistler kimlerdir?

Sofizm nedir? Sofistler kimlerdir?

Sofizm, Yunanca bilgi anlamına gelen “sophos” sözcüğünden türetilmiş olup M.Ö. V. yüzyılda Atina’da ortaya çıkmış bir düşünce akımıdır.

Sofizm düşünce akımını oluşturan Sofistler, para karşılığında güzel konuşma, felsefe, siyaset ve astronomi dersleri veren kişilerdir. Platon ve Sokrates tarafından oldukça eleştirilmişlerdir.

Sofizm, Atina’daki yerleşik düşünce sistemine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. O dönem değişmez olarak kabul edilen kurallara, kurumlara ve düşüncelere ağır bir darbe vurmuştur.

Sofistlere göre herkes tarafından üzerinde mutabakata varılacak mutlak bir doğru yoktur. Doğru, insandan insana değişen göreceli bir kavramdır.

Sofistler, demokrasinin yanında yer almışlar ve herkesin söz söyleme hakkına sahip olduğuna inanmışlardır.

Sofistler; adet, gelenek ve görenek, din gibi toplumsal kurum ve kuralları eleştiriden muaf tutmamışlardır. Bu şekilde kendileri için eleştiri sınırları dışında kalan hiçbir şeyin olmadığını göstermişlerdir. Sofistler, bu eleştirilerine karşın alternatif bir yapı önermemişlerdir.

Sofizim de sosyal sözleşme teorisinin ilk belirtilerini görebilmek mümkün.

Sofizm’in önemli temsilcileri şunlardır: Protagoras, Gorgias, Thrasymakos, Antiphon.

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here