Soğuk Savaş nedir, kimler arasında olmuştur? Kısaca

Soğuk Savaş dönemi, yakın siyasi tarihin en önemli gelişmelerinin yaşandığı bir dönemdir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayan bu dönem, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla sona ermiştir. Soğuk Savaş nedir, kimler arasında olmuştur? Bu dönem hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik.

Soğuk Savaş nedir?

Soğuk Savaş, ABD’nin öncülük ettiği Batı Bloku ile Sovyetler Birliği’nin öncülük ettiği Doğu Bloku ülkeleri arasında kısmi çatışma biçiminde sürdürülen mücadeleye verilen isimdir.

Soğuk Savaş ne zaman ve nasıl başladı?

Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Terimi ilk kullanan kişi 1947 yılında Bernard Baruch olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı mücadelede etkin rol oynayan ABD ve Sovyetler Birliği, savaşın ardından nüfuz mücadelesine girişti. İki ülke farklı ideolojileri benimsemişti. Nazilere karşı yaptıkları mücadelede bu ideoloji farklılığını görmezden geldilerse de savaşın ardından tekrardan su yüzüne çıktı.

Sovyetler Birliği; Orta ve Doğu Avrupa ile Balkanlar’da ortaya çıkan güç boşluğunu doldurdu. Sovyetler Birliği’nin desteğiyle Polonya, Çekoslovakya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da komünist partiler iktidara geldi. Bu durum, ABD ve Avrupa ülkelerine oldukça rahatsız etti. Komünist partilerin diğer ülkelerde de iktidara gelebilme potansiyeli vardı.

Soğuk Savaş’ın resmen ilan edilmesi, 12 Mart 1947 günü Truman Doktrini‘nin yürürlüğe girmesiyle gerçekleşti. ABD tarafından ilan edilen Truman Doktrini’nin amacı, Batı Avrupa’nın Sovyetler Birliği’nin etkisinden korunmasıdır. Bunun ardından ise Marshall Planı yürürlüğe sokuldu. Sovyetler Birliği’nin buna cevabı ise COMECON‘u kurmak oldu.

Batı Bloku’nun NATO‘yu kurmasına karşılık ise Doğu Bloku tarafından Varşova Paktı kuruldu.

Soğuk Savaş döneminde neler yaşanmıştır?
Soğuk Savaş döneminde yaşanan bazı önemli olaylar şöyle: Kore Savaşı, U-2 Krizi, Domuzlar Körfezi Çıkarması, Küba Füze Krizi, 1973 Şili Darbesi, Vietnam Savaşı, Kadife Devrim.

Soğuk Savaş ne zaman ve nasıl sona erdi?

Soğuk Savaş, 1960’lı yıllardan itibaren (özellikle Küba füze bunalımından sonra) yumuşama evresine girmiş ve bu durum 1980’e kadar devam etmiştir. 1980’lerin başında ise iki ülke arasındaki mücadele tekrardan sertleşti ve “İkinci Soğuk Savaş” olarak adlandırılan döneme girildi.

Fotoğraf: Tom Stoddart

1990 yılında Berlin Duvarı‘nın yıkılması ve 1991 yılında da Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Soğuk Savaş dönemi sona erdi.

[ilgiliMakale icerik_id=”1572″]

Soğuk Savaş kavramını ilk kez kullanan devlet adamı kimdir?

“Soğuk Savaş” kavramı ilk kez bir dönem ABD Başkanlarına danışmanlık yapmış olan Bernard Baruch tarafından kullanılmıştır.

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın