Stagflasyon nedir, ne zaman ortaya çıkar? Kısaca

Stagflasyon nedir? Stagflasyon ne zaman ortaya çıkar, çözümü nedir? Stagflasyon nedenleri nelerdir? Stagflasyon olunca ne olur? İşte stagflasyon hakkında kısaca bilgi.

Stagflasyon nedir?

Stagflasyon, enflasyon ve yüksek oranlı işsizliğin bir arada yaşanması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Stagflasyon, kısa ve öz olarak durgunluk içinde enflasyon olarak da tanımlanabilir.

Stagflasyon ne zaman ortaya çıkar?

Peki, stagflasyon ne zaman ortaya çıkar? Stagflasyon sürecini şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. Girdi fiyatları yükselir.
  2. Fiyatlar genel düzeyi yükselir.
  3. Üretim azalır ve işsizlik artar.
  4. Stagflasyon başlar.

Stagflasyon çözümü nedir?

Stagflasyon, 1970‘li yıllardan itibaren ülkelerin karşılaştığı bir sorundur. Öte yandan o güne kadar savunulan, enflasyon ile işsizlik arasında uyuşmazlık olduğu teorisini de sarsmıştır. (Enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki olduğu teorisi A.W. Phillips tarafından ortaya koyulmuştur. Bu ters ilişki, “Phillips Eğrisi” ile gösterilmektedir.)

Peki, stagflasyon çözümü nedir? Stagflasyon krizini atlatabilmek için toplam arzı arttırıcı politikalar izlemek gerekmektedir.

Keynesyen politikalara güven azalıyor

1929 yılındaki Büyük Buhran‘ın ardından piyasaların kendi kendine düzenleme işlevine sahip olduğuna dair olan inanç sarsıldı. Bu dönemde Keynes’in, devletin yapacağı müdahalelerle ekonomik krizleri aşabileceği düşüncesi ön plana çıktı. “Keynesyen Devrim” olarak adlandırılan bu yaklaşım, dünyanın büyük bir bölümünde kabul görmüştür. Ancak 1970’lere gelindiğinde stagflasyon olgusu ortaya çıktı. Ülkeler, Keynesyen politikalarla bu sorunun üstesinden gelemeyince Keynesyen politikalara olan güven azaldı.

Yeni doktrinler ortaya çıkıyor

Stagflasyon krizini aşmak için Keynesyen politikalar yetersiz kalınca yeni ekonomi doktrinleri ortaya çıktı. Bunlardan biri Nobel ödüllü Milton Friedman‘ın ortaya koyduğu Monetarizm (Parasalcılık) doktrinidir. Monetaristler, Keynesyen politikaların aksine piyasaların kendi haline bırakılması görüşünü savundu.

Yeni Klasik İktisat Okulu, serbest piyasa ortamında fiyat ve ücretlerin esnekliğini kabul etmektedirler. Karar alıcıların ise piyasaların işleyişini kestirebildiklerini varsaymaktadırlar. Bu sebeple stagflasyonun sadece enformasyon noksanlığı halinde ve belirsizlik nedeni ile ortaya çıkabilecek ve kalıcı olmayacak bir gelişme olarak görmektedirler. [1]

[ilgiliMakale icerik_id=”3398″]

Kaynakça

[1] Prof. Dr. Merih Paya, Makro İktisat, 3. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2007, s. 432


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın