Ana sayfa Bilgi Merkezi Sümerler hakkında 5 bilgi

Sümerler hakkında 5 bilgi

1. Tarihte bilinen en eski uygarlıklardan biri olan Sümerler, MÖ 4000 ile MÖ 2000 yılları arasında Mezopotamya bölgesinde hüküm sürmüşlerdir. Orta Asya’dan göç ettiklerine dair güçlü bir kanı vardır.

2. Yazı, Sümerler tarafından bulunmuştur. Sümerlerin kullandığı yazı, çivi yazısıdır. Sümerler önemli edebi eserler bırakmışlardır: Yaratılış Destanı, Gılgamış Destanı, Tufan Hikayesi. Tarihte bilinen ilk yazılı kanun, Sümer Kralı Urgankina’nın girişimiyle yapılmıştır.

3. Sümerler çok tanrılı inanca sahiptiler. Ziggurat adı verilen tapınakları, yedi katlı bir yapı olup son katı rasathane olarak kullanılmıştır. Bu durum bilime önem verdiklerinin bir göstergesidir.

4. Sümer toplum yapısı çeşitli sınıflardan oluşmaktaydı. Bunlar; soylular, hürler ve köleler.

5. Matematik, geometri ve astronomi alanlarında önemli çalışmalarda bulunmuşlardır. Burçlar, ilk kez Sümerler tarafından bulunmuştur. İlk kez ay yılı hesabına dayanan takvimi bulmuşlardır.

Sümerler Türk müdür?

Sinan Meydan’ın “Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi” kitabında belirttiği üzere; dünyaca ünlü Sümerolog Dr. Muazzez İlmiye Çığ, Prof. Dr. Bilge Umar, Adile Ayda, dünyaca ünlü Sümerolog S.N. Kramer, B. Grey ve daha birçok araştırmacı Sümerlerin Türk olabileceğini ileri sürmüştür. [1]

Sümer tabletlerini çözen ilk bilginlerden biri olan Fransız François Lenormant, Paris’te 1881’de düzenlenen Oryantalistler Kongresi’nde Sümerlerin Turani ve Fin-Ongur olduğunu söylemiştir. Alman matematikçi M.F. Cantor, 1880 yılında, “Turani asıllı olan Sümerler, gelişmiş bir matematik kültürünü de Mezopotamya’ya taşımıştır” demiştir.  [2]

[1] Sinan Meydan (2010), Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, (İstanbul: İnkilap Kitabevi), s. 392, 393

[2] Sinan Meydan (2010), Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, (İstanbul: İnkilap Kitabevi), s.394

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here