Sümerler hakkında 9 bilgi

Sümerler hakkında kısa ve maddeler halinde bilgi. 

1. Dünyanın bilinen ilk uygarlığı olan Sümer topluluğu, Asya kökenli bir kavimdir.

2. M.Ö. 3000 yılından önce Orta Asya’dan gelerek Irak’ın güneyine yerleşmiştir. [1]

3. Bilinen ilk şehir devleti Sümerlerde görülmüştür. Şehir devletleri halinde örgütlenmeleri, güçlü bir siyasal birlik kurmalarını engellemiştir. Bu da yıkılmasındaki en büyük etkenlerden biri olmuştur.

4. Tarihte yazıyı (çivi yazısı) ilk kullanan uygarlık olan Sümerler, bunun sonucunda tarihi çağların başlamasını da sağlamıştır. Yapılan çeşitli araştırmalarda, Sümer dilinde Türkçe’ye benzeyen çok sayıda kelimenin olduğu görülmüştür.

5. Yazılı edebiyat konusunda önemli bir gelişme kaydetmişlerdir. Gılgamış, Tufan ve Yaradılış destanları Sümerlere ait önemli edebi eserlerdir.

6. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümerlere aittir. Sümer Kralı Urgakina tarafından yapılmıştır.

7. Tarihte bilinen ilk ihtilal Sümerler döneminde gerçekleşmiştir. Bir dönem devlet yönetimini ele geçiren rahiplere karşı Urganika öncülüğündeki halk ayaklanmış ve rahiplerin yönetimine son vermiştir.

8. Sümerlerde çok tanrılı bir dinsel inanış vardır. Sümerlerin inşa ettiği tapınaklara Ziggurat adı verilmektedir. Bilime de önem veren Sümerler, bu tapınakların en üst katını gözlemevi olarak kullanmışlardır.

9. Sümerlerde toplum çeşitli sosyal sınıflara ayrılmıştı.

SÜMERLER TÜRK MÜ?

Sümerlerin Türk olup olmadığı uzun zamandır tartışılan bir konudur. Türkiye’de Sümerlerin Türk olduğu tezini en etkili bir şekilde savunan araştırmacıların başında Sümerolg Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ gelmektedir. Bu tezdeki en güçlü kanıtlarından biri ise Sümerlerin Türklerin ana yurdu olarak kabul edilen Orta Asya’dan göç etmiş olmasıdır. Bu tezi savunanlardan biri de Amerikalı Sümerolog Samuel Noah Kramer‘dir.

KAYNAKÇA

[1] Sümeroloji Profesörü Dr. Benno Landsberger, “Sümerler“, Ankara Üniversitesi


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

“Sümerler hakkında 9 bilgi” için bir yanıt

Bir yanıt yazın