Tanburi Cemil Bey kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri

Tanburi Cemil Bey kimdir, eserleri nelerdir? Tanburi Cemil Bey ne çalar? Türk musikinin önemli isimlerinden olan Tanburi Cemil Bey’in hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi.

Tanburi Cemil Bey kimdir?

Türk musikisinin gelmiş geçmiş en büyük virtüözü sayılan Tanburi Cemil Bey, 1873 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybettikten sonra amcası Refik Bey’in himayesinde büyüdü. 

Küçük yaşlardan itibaren musikiye ilgi duyan Tanburi Cemil, ilk müzik bilgilerini ağabeyi Ahmet Bey’den aldı. Kemani Ağa’dan ise Hamparsum ve Batı notasını öğrendi. 

Bu dönemde Tanburi Ali Efendi ile tanışması hayatında önemli bir dönüm noktasını oluşturmuştu. Doğrudan ders almamışsa da genel musiki bilgisine ait incelikleri öğrenme konusunda ondan yararlanmıştı.

Kısa bir süre Babıali Tercüme Odası’nda mülazım olarak görev yaptıktan sonra Hariciye Nezareti’ne geçti. Burada zaman içerisinde başkatipliğe kadar yükseldi. İkinci Meşrutiyet’in ardından görevinden ayrılarak Darülbedayi‘de hocalık yapmaya başladı. 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine askere çağrıldı. Yapılan asker muayenesi sırasında verem olduğu anlaşıldı. Tanburi Cemil Bey, 29 Temmuz 1916 tarihinde hayatını kaybetti. 

Tanburi Cemil Bey’in eserleri

Tanburi Cemil Bey eserleri liste halinde şöyle:

 • Şedd-i Araban Peşrevi
 • Ferahfeza Peşrevi
 • Muhayyer Peşrevi
 • Mahur Peşrevi
 • Hicazkar Peşrevi
 • Kürdili Hicazkar Peşrevi
 • Isfahan Peşrevi
 • Neva Peşrevi
 • Bestenigar Saz Semaisi
 • Suz-i Dilara Saz Semaisi
 • Ferahfeza Saz Semaisi
 • Hüseyni Oyun Havası (Çeçen Kızı)
 • Nihavend Sirto
 • Nikriz Sirto

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın