Ana sayfa Bilgi Merkezi Tanburi Cemil Bey kimdir? Hayatı hakkında kısaca bilgi

Tanburi Cemil Bey kimdir? Hayatı hakkında kısaca bilgi

Tanburi Cemil Bey

Türk musikisinin gelmiş geçmiş en büyük virtüözü sayılan Tanburi Cemil Bey, 1873 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybettikten sonra amcası Refik Bey’in himayesinde büyüdü. 

Küçük yaşlardan itibaren musikiye ilgi duyan Tanburi Cemil, ilk müzik bilgilerini ağabeyi Ahmet Bey’den aldı. Kemani Ağa’dan ise Hamparsum ve Batı notasını öğrendi. 

Bu dönemde Tanburi Ali Efendi ile tanışması hayatında önemli bir dönüm noktasını oluşturmuştu. Doğrudan ders almamışsa da genel musiki bilgisine ait incelikleri öğrenme konusunda ondan yararlanmıştı.

Kısa bir süre Babıali Tercüme Odası’nda mülazım olarak görev yaptıktan sonra Hariciye Nezareti’ne geçti. Burada zaman içerisinde başkatipliğe kadar yükseldi. İkinci Meşrutiyet’in ardından görevinden ayrılarak Darülbedayi‘de hocalık yapmaya başladı. 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine askere çağrıldı. Yapılan asker muayenesi sırasında verem olduğu anlaşıldı. Tanburi Cemil Bey, 29 Temmuz 1916 tarihinde hayatını kaybetti. 

TANBURİ CEMİL BEY’İN ESERLERİ

Şedd-i Araban Peşrevi
Ferahfeza Peşrevi
Muhayyer Peşrevi
Mahur Peşrevi
Hicazkar Peşrevi
Kürdili Hicazkar Peşrevi
Isfahan Peşrevi
Neva Peşrevi
Bestenigar Saz Semaisi
Suz-i Dilara Saz Semaisi
Ferahfeza Saz Semaisi
Hüseyni Oyun Havası (Çeçen Kızı)
Nihavend Sirto
Nikriz Sirto

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here