Türk Dil Kurumu nedir, ne zaman kurulmuştur? (Kısaca)

Türk Dil Kurumu (TDK) nedir? Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur, amacı nedir? İlk Türk Dil Kurumu Başkanı kimdir? İşte Türk Dil Kurumu tarihi hakkında kısaca bilgi.

Türk Dil Kurumu nedir?

Türk Dil Kurumu, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizlere bırakılan değerli kurumlardan yalnızca biridir. Türkçenin doğru kullanılması amacıyla kurulmuştur.

Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?

Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur. Bu cemiyetin kurucuları Samih Rifat, Celal Sahir, Ruşen Eşref ve Yakup Kadri’dir. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkarmak ve diğer diller arasındaki değerini zirveye ulaştırmaktır. 1936 yılında Türk Dil Kurumu adını almıştır.

İlk Türk Dil Kurumu Başkanı kimdir?

İlk Türk Dil Kurumu Başkanı, şair ve dil bilimci Samih Rifat’tır. Yazar Oktay Rifat Horozcu‘nun babasıdır.

Türk Dil Kurumu’nun amaçları ve görevleri

Türk dilinin olumlu her türlü gelişmelere ve zenginliklere açık bir dil olduğunu kanıtlamak, Türkçenin birçok alanda etkili ve doğru bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunmak, Türk dilinin ve gelecek kuşaklara altyapısının korunmuş ve iyileştirilerek işlenmiş bir halde aktarılmasını sağlamak, Türkçenin güncel sorunlarını tespit edip çözüm bulmak, birçok alanda kurumsal donanımını sağlamlaştırmış bilimsel ve akademik gücünü başarılarıyla ortaya koymak gibi çeşitli amaçları olan bir kurumdur.

Günümüzde Türk Dil Kurumu

Günümüzde TDK Türkiye’nin önde gelen kültür ve araştırma kurumu olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla birlikte çok hızlı bir özleştirme ve çağdaşlaştırma akımı başlamıştır.

TDK’nin kurulduğu günden bugüne yayımladığı bilim sanat terimleri sözlükleri, ağız araştırmaları gibi eserlerin sayısı 1400’den fazladır. Özbekçe, Tatarca, Kırgızca, Kazakça gibi çağdaş Türk lehçelerinin sözlükleri TDK’de Türkiye Türkçesiyle karşılaştırmalı olarak yayımlanıyor.

TDK’nin Türk dili için yapılan çalışmalar ve yeniliklerin yönetildiği bir merkezi vardır. Bu merkez Ankara’da yer almaktadır. Güncel Türkçe Sözlük gibi TDK’nin birçok projesi var, bu projeler bireylerin dili kullanma şekline katkı sağladığı gibi genel kültür bilgilerine de katkı sağlamaktadır.

TDK’nin kurulmasıyla beraber 1935’e kadar devam eden Mustafa Kemal Atatürk’ün de katıldığı Türkçe ’de bir arındırma hareketi olmuştur, Türkçe yabancı sözcüklerden arındırmaya çalışılmıştır. Atatürk, vefatından kısa bir süre önce yazdığı vasiyetnamesinde belirttiği üzere bütün mal varlığını TDK’ye ve TTK’ye bırakmıştır. Şu anda da yürürlükte olan ve 1982’de kabul edilen anayasa ile TDK ve TTK, bir anayasa kuruluşu olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kanatları altına alınarak devletle olan bağları daha güçlendirilmiş ve yenilenmiş olarak kurulmuştur.

Yorumlar

Bir yanıt yazın