Ana sayfa Bilgi Merkezi Türk Kimdir? İlber Ortaylı cevapladı

Türk Kimdir? İlber Ortaylı cevapladı

ilber ortaylı
Prof. Dr. İlber Ortaylı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Türk kimdir?”, ya da “Türk kime denir?” sorusunu katıldığı farklı programlarda cevaplandırdı. Ortaylı’nın bu soruya verdiği cevapları sizler için derledik. İşte Ortaylı’nın cevapları….

“Ural-Altay diller şemasının içindeyiz. Bunun bir ucunda Macarlarla Finlililer var, diğer bir ucunda ise Moğollarla Koreliler var. Ama biz ortasındayız ve çok geniş bir coğrafyadayız. Bunun içinde 3 tane ana grup vardır. Oğuzlar; İran, Kafkasya’nın bir kısmını, Balkanları, Kuzey Suriye, Irak ve Anadolu’yu kapsar. Bir de Kıpçak grubu vardır. Kıpçaklar; Volga’nın üstünü, Kırım’ın yarısını (öbür yarısı Oğuzlardır), Özbekistan ve Uygurları kapsar. Sibirlerin lehçesini konuşanlar bugün toplasan 1 milyon eder.

Bunların içerisinde dinler var. Budizm, Şamanizm var. Bugün halen yaşıyor. Hristiyanlık var. Gagavuzları Hristiyanlıktan kimse vazgeçirmez. Laikliğe çok sarılıyorlar. Ortodoksturlar. Yahudilik var. Yahudiliğin Karay şubesi var. Kaç bin kişinin olduğu hiç mühim değil. Yahudiliğin Ortodoks kısmı var: Kırımçaklar. Onların Tevratları kendi dillerindedir.

Bu durumda Türk milletinin yaşadığı geniş coğrafyada muhtelif dinlere mensup olduğu da açık. Ama Türkçe konuşmuşlardır her zaman. Bu Türkçenin lehçeleri birbirine yakındır.

Türk dediğimiz Türkçe konuşan bir kavimdir. Yani bugünkü Türkçeyi dünkü formlarıyla kullanan bir kavimdir. En öncelikli ayrım budur. “

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here