Ana sayfa Bilgi Merkezi Türk Tarih Kurumu nedir? Ne zaman ve ne amaçla kuruldu?

Türk Tarih Kurumu nedir? Ne zaman ve ne amaçla kuruldu?

TÜRK TARİH KURUMU NEDİR?

Türk Tarih Kurumu (TTK), Türkleri “barbar”, ve “istilacı” olarak gösteren Batı merkezli tarih anlayışına karşı bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından oluşturulan bir kurumdur.

NE ZAMAN KURULDU?

1931 yılında kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti‘nin ismi, 1935 yılında değiştirilerek Türk Tarih Kurumu oldu. Türk Tarih Kurumu’nun ilk başkanı ise Tevfik Bıyıkoğlu oldu. Bıyıkoğlu, 1931 ve 1932 yıllarında görev yapmıştı.

NE AMAÇLA KURULDU?

Biraz önce de belirttiğimiz gibi TTK, Türkler hakkında Batı ülkelerinde var olan olumsuz yaklaşıma karşı tezler ortaya koymak için kurulmuştur.

Türkleri, “barbar” ve “göçebe” gibi olumsuz sıfatlarla tanımlayan Batı merkezli tarih anlayışı karşısında; Türklerin en eski çağlardan bu yana var olduğu ve medeniyete büyük katkılar sağladığı bilimsel bir şekilde savunulmuştur.

Şüphesiz bu atılımda Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük payı vardı. Prof. Dr. Halil İnalcık bu konuda şunları söylemektedir: “Atatürk derin bir tarih bilgisine sahip eşi az önderlerden biridir. Onda bu şuur, bir yandan Türk tarihine derin bir bakış, öbür yandan tarih önünde yüksek bir sorumluluk duygusu şeklinde kendini gösterir. Nihayet, onun Türk tarihine bakış tarzı, bizzat bir tarihi etken niteliğini de kazanmıştır.” [1]

Atatürk, Sovyet Büyükelçi Y. Z. Surits ile yaptığı bir görüşmede, kirli ve Türklere hor bakan Batı bilimine güvenmediğini dile getirmiştir. [2]

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünden önce yazdığı vasiyetinde, İş Bankası’ndaki hisselerinin yarısını TTK’ya bağışlamıştır. Bu durum, onun kuruma verdiği önemi açık bir şekilde göstermektedir.

TTK’nın kurulmasındaki bir diğer sebep de ulus devletin inşasına yardımcı olmasıydı.

TTK’nın ilk çalışması, “Türk Tarihinin Ana Hatları” adlı kitap olmuştur.

1932 yılında “Türk Tarih Tezi” fikrinin ortaya atıldığı 1. Tarih Kongresi, 1932 yılında ise 2. Tarih Kongresi düzenlendi.

İlk arkeolojik kazılar, 1935 yılında Alacahköyük‘te yapılmıştır.

2019 yılı itibarıyla TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan‘dır.

Kaynakça

[1] İnalcık, Halil, Atatürk ve Demokratik Türkiye, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2007, s.139

[2] Perinçek, Mehmet, Atatürk’ün Sovyetlerle Görüşmeleri: Sovyet Arşiv Belgeleriyle, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2005, s. 124

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here