Yeni Ekonomi Modeli nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Modeli’ni açıkladı. Peki Yeni Ekonomi Modeli nedir? Bu program kapsamında neler hedeflenmektedir?

Yeni Ekonomi Modeli nedir?

Yeni Ekonomi Modeli, 3+1  sacayağı olan bir ekonomik yaklaşım sunmaktadır. Bunlar; ekonomik dengelenme, istikrarlı büyüme, daha adaletli yaklaşım ve son olarak da nitelikli insan gücü ve toplumdur.

1. Ekonomik Dengelenme: 2018 ve 2019 yıllarında geçilmesi planlanan bu aşamada yapılacaklar şu şekilde sıralanmakta: Enflasyonla güçlü bir şekilde mücadele, mali disiplin, cari açığın düşürülmesi, yatırım ortamının cazibesinin artırılması, sermaye piyasalarında derinleşmesi, kamu borçlarında kaynak çeşitliliğinin sağlanması, kamu kaynaklarının verimli kullanımının sağlanması.

2. İstikrarlı Büyüme: Birinci aşamanın geçilmesinin ardından istikrarlı büyüme aşamasına 2020 ve 2021 yıllarında geçilmesi planlanıyor. Bu aşamada yapılacaklar şu şekilde sıralanmakta: Stratejik büyüme alanlarının tespit edilmesi, katma değerli stratejik ve teknolojik ürün üretimi, ihracatın artıracak ve cari açığı düşürecek politikaların uygulanması, vergi sisteminde dönüşümün sağlanması.

3. Daha Adaletli Paylaşım: Bu aşamanın 2022 ile 2023 yıllarını kapsaması planlanıyor. Buna göre yapılacaklar şu şekilde sıralanmakta: Adil bir vergi sisteminin yürürlüğe sokulması, dolaylı vergilerin azaltılması, kayıt dışı ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi, işsizliğin azaltılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi.

4. Nitelikli İnsan Gücü ve Toplum: Diğer 3 aşamaya ek olarak +1 olarak gösterilen bu aşamada yapılacaklar şunlar: Gelişmiş ülke kriterlerinin yakalanması,nitelikli nüfusun iş gücüne katılması, kaynak verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması, girişimci dostu piyasanın sağlanması.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın