YSK üyeleri nasıl seçilir? YSK Başkanı kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin seçimi nasıl yapılır? Başkanı kimdir? Başkan nasıl seçilir? 

YSK ÜYELERİ NASIL SEÇİLİR?

YSK, yedi asıl dört yedek üyeden oluşmaktadır. Üyelerin altısı Yargıtay Genel Kurulu, beşi Danıştay Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilmektedir. Asil üyelerin dördü Yargıtay, üçü Danıştay üyelerinden oluşmaktadır.

YSK üyelerinin görev süresi altı yıl olup, görevi biten bir üyenin yeniden seçilebilmesi mümkün.

Başkan ve Başkanvekili, kurul üyeleri arasında yapılan gizli oyla seçilir.

Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın görüşü doğrultusunda karara varılır.

YSK BAŞKANI KİMDİR?

2019’un Nisan ayı itibarıyla YSK Başkanı Sadi Güven‘dir. 1955 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Sadi Güven, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2008 yılında Yargıtay üyesi, 2013 yılında ise YSK üyesi oldu.

Anayasanın Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi başlıklı 79. maddesinde yer alan “Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır” ifadesine binaen kurulmuş bir organdır. 16 Şubat 1950 tarihinde kurulmuştur.

Şuna dikkat çekmek gerekir ki, YSK Anayasada “Yargı” değil, “Yasama” bölümünde düzenlemiştir. Anayasada sayılan yüksek mahkemelerden biri değildir.

Bu doğrultuda illerde “İl Seçim Kurulu“, ilçelerde ise “İlçe Seçim Kurulu” kurulmuştur.

İl Seçim Kurulu, il merkezinde görev yapan en yüksek dereceli üç yargıçtan oluşmaktadır. Bu üç yargıç arasında en yüksek dereceli olan yargıç kurul başkanı olarak görev yapar.

İlçe Seçim Kurulu, bir başkan ile altı üyeden oluşur. İlçede görev yapan en yüksek dereceli yargıç kurul başkanı olarak görev yapar. Dört üye siyasi partilerden alınırken, iki üye de ilçede görev yapan en yüksek dereceli memurlar arasından kura ile belirlenir.

Seçimlerin başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar, seçimin dürüstlüğü ve düzen içinde yönetimi konusunda bütün işlemleri yapma ve yaptırmakla görevlidir.

Seçime ilişkin gelen şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlamakla görevlidir.

YSK’nın kararları kesin olup, aleyhine başka mercilere başvurulamaz.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın