Ana sayfa Bilgi Merkezi Dede Korkut hikayeleri özellikleri kısaca maddeler halinde

Dede Korkut hikayeleri özellikleri kısaca maddeler halinde

Asıl adı “Kitab-ı Dedem Ḳorḳud Ala Lisan-ı Taife-i Oġuzan” olan “Dede Korkut Hikayeleri”, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin en belirgin örneğidir. Dede Korkut hikayelerinin özellikleri kısaca maddeler halinde şöyle:

  • Dede Korkut hikayelerinin yazarı hakkında net bir bilgi yoktur. Halk arasında söylene söylene son şeklini almış ve 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
  • Bir önsöz ve 12 hikayeden oluşmaktadır.
  • Destandan halk hikayesine geçişin en önemli eseri olarak kabul edilmektedir.
  • Oğuz Türklerinin kendi içlerinde ve Ermeni, Rum, Gürcü komşularıyla yaptıkları savaşlar anlatılmaktadır.
  • Günümüze iki yazma nüshası ulaşabilmiştir. Bu nüshalardan biri Almanya’da Dresden Kütüphanesi’nde, diğeri ise Vatikan’da bulunmaktadır.
  • Hakaniye lehçesiyle yazılmış eserde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
  • Hem nazım hem nesir kullanılmıştır. Kahramanların duygu ve düşünceleri nazım ile aktarılırken, olaylar nesir ile aktarılmıştır.
  • Hikayelerde olağanüstü olaylara da yer verilmiştir.

Yorum Yap

Yorum yazın
Please enter your name here