Dede Korkut hikayeleri özellikleri kısaca maddeler halinde

Dede Korkut hikayeleri özellikleri nelerdir? İşte Dede Korkut hikayeleri hakkında bilgi.

Dede Korkut hikayeleri özellikleri

Asıl adı “Kitab-ı Dedem Ḳorḳud Ala Lisan-ı Taife-i Oġuzan” olan “Dede Korkut Hikayeleri”, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin en belirgin örneğidir. Dede Korkut hikayelerinin özellikleri kısaca maddeler halinde şöyle:

  • Dede Korkut hikayelerinin yazarı hakkında net bir bilgi yoktur. Halk arasında söylene söylene son şeklini almış ve 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
  • Bir önsöz ve 12 hikayeden oluşmaktadır.
  • Destandan halk hikayesine geçişin en önemli eseri olarak kabul edilmektedir.
  • Oğuz Türklerinin kendi içlerinde ve Ermeni, Rum, Gürcü komşularıyla yaptıkları savaşlar anlatılmaktadır.
  • Günümüze iki yazma nüshası ulaşabilmiştir. Bu nüshalardan biri Almanya’da Dresden Kütüphanesi’nde, diğeri ise Vatikan’da bulunmaktadır.
  • Hakaniye lehçesiyle yazılmış eserde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
  • Hem nazım hem nesir kullanılmıştır. Kahramanların duygu ve düşünceleri nazım ile aktarılırken, olaylar nesir ile aktarılmıştır.
  • Hikayelerde olağanüstü olaylara da yer verilmiştir.

“Dede Korkut hikayeleri özellikleri” başlıklı yazımızı tamamladıktan sonra bu konu hakkında merak edilen sorulara ve yanıtlarına geçebiliriz.

Dede Korkut hikayelerini kim yazmıştır?

Dede Korkut hikayelerinin yazarı konusunda net bir bilgi yoktur, yani anonimdir. Halk arasında dilden dile aktarılmış, 15. yüzyılda da yazıya geçirilmiştir.

Dede Korkut hikayeleri kaç tane nüshası vardır?

Dede Korkut hikayelerinin 2019 yılına dek iki nüshası biliniyordu. Dede Korkut Kitabı’nın üçüncü nüshası 2019 yılında Kazakistan’da bulunmuştur.

Dede Korkut Kitabı hangi döneme aittir?

Dede Korkut hikayeleri, biraz önce de belirtildiği gibi 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Bu tarihe kadar ise sözlü olarak nesilden nesile aktarılmıştır.

Yorumlar

Bir yanıt yazın